UT OCH NJUT – HITTAUT!

VITTSJÖ. Känner Du igen var i närmiljön fotona nedanför texten är tagna?

Wittsjö hembygdsförening håller på att markera 41 punkter sydväst och söder om Vittsjön. Punkterna finns markerade på en karta. Uppgiften blir att med kartans hjälp ”läsa” sig fram till varje punkt, och förhoppningsvis komma till åtminstone några ställen i trakten man inte tidigare besökt. På varje stolpe (eller bricka) finns ett nummer som motsvarar numret på kartan, som visar att man kommit rätt.

Kartan finns i pappersformat på kommunens info-punkter, Vittsjö Bibliotek och Campingen, samt på ICA-hallen. I Bjärnum är också Biblioteket info-punkt. Dessutom finns kartan digitalt i en Hittaut-app, som är lätt att ladda ner i mobiltelefon. När man gör så, är det viktigt att man klickar i rätt ort, i vårt fall ”Hässleholm”. Sedan kan man lätt zooma in kartan till Vittsjön och punkterna börjar framträda.

Det är värt att notera att ljusgrön färg på kartan betyder svårframkomlig mark. Oftast är det ung, tät skog eller tätt buskage. Som vi sett har många områden kring Vittsjö under vintern röjts och gallrats. Sådana områden är fortsatt lite svårframkomliga på grund av ris på marken.

På varje stolpe i terrängen finns två kodbokstäver som man kan registrera på Hittaut- hemsidan eller i Hittaut-appen i mobiltelefonen.

Hittaut-aktiviteten börjar 26 april och pågår fram till i början av november. Så det räcker med att hitta en eller ett par kontroller per vecka för att klara av alla 41 punkterna. Friskaste vittsjöluften och motion kommer på köpet – som är gratis.

VÄL MÖTT I DE VACKRA VITTSJÖSKOGARNA!

Fler bilder nedan, känner du igen platsen?

 

 

Top