Röke-Hörja bäst i Skåne

ALNARP. Lantbrukarnas Riksförbunds lokalavdelning i Röke-Hörja har av LRF Skåne korats till ”Årets lokalavdelning”.

Vid regionstämman på Alnarp framförde den avgående ordföranden för LRF Skåne, Hans Ramel från Övedskloster, sina gratulationer och sitt tack till de segrande LRF-arna i Röke och Hörja. Han överlämnade också blommor, ett diplom och en ordförandeklubba till de duktiga göingarna.

Välkände Hans Ramel har invalts i LRF:s riksförbundsstyrelse. Han efterträds som bas i Skåne av Maria Hofvendal-Svensson, Åhus.

-Det här känns verkligen både roligt och trevligt, säger 24-årige Thedor Hörgerud, som sedan februari i år är ordförande i lokalavdelningen Röke-Hörja. De två avdelningarna slogs samman under 2023.

Övriga LRF-are i bygden tillhör avdelningen Tyringebygden. Här finns till exempel Tyringe, Finja, Matteröd och Västra Torup. Avdelningen för Röke-Hörja har runt 130 medlemmar, vilket är en mycket bra siffra.

Lokalordföranden Theodor Hörgerud tror, att den lyckade sammanslagningen i fjol, en välbesökt fältvandring och andra aktiviteter är ett par av orsakerna till utmärkelsen ”Årets lokalavdelning”.

I lokalstyrelsen sitter både yngre, medelålders och äldre; män och kvinnor.

Ordföranden jobbar bland annat med dikor på jordbruket samt åker runt och verkar klövar på andra bondgårdars djur.

 

Top