Cykla och vinn

FARSTORP. Byalaget i Farstorp erbjuder under våren och försommaren allmänheten att cykla tre olika rundor i bygden – och att vinna priser.

Man kan säga, att det handlar om riktig kulturcykling, eftersom det rör sig om att cykla tre stycken vardera två mil långa rundor, i en minnesrik bygd, under tiden 15 maj – 15 september.

Nytt för året är tre startplatser: Farstorps kyrka, Bubbarps badplats och Mölleröds badplats.

Längs varje bana finns det ett antal kontrollpunkter som ska besökas – allt ifrån Farstorps kyrka till torpruiner, gamla industrier, ett väderkvarnsminne, torvindustri med mera. Alla tre banorna är lättcyklade. Vid varje kontrollpunkt finns skriftliga upplysningar om platsen i fråga. På så sätt förhöjs värdet med en kulturell dimension.

Byalaget i Farstorp satsar på ett paketpris. Alla tre rundorna med kartor och ”information” kostar totalt 50 kronor.

Cykelpaketen säljs på ICA i Hästveda och Bjärnum, Sparbanken Göinge i Farstorp, Kjelles bensinstation i Bjärnum och Kristenssons i Hästveda

Vid Farstorps bygdegård kommer det att finnas en postlåda, där man kan lämna sitt kontrollkort då alla punkter är besökta.

 

Top