Öronfröjd i Norra Åkarps kyrka

 Den välkände Per-Olof Ehrling inledde med sydländska toner och sjöng bland annat en romantisk gondolsång. Jag förnimde små leenden och såg huvuden, som likt vågorna på kanalen i Venedig sakta rulla, framåt och bakåt. Inlevelsen var stor. Kanske några mindes en egen gondolfärd eller båttur med någon de hade kär?
   Mare Balticum förflyttade oss långt bakåt i tiden på instrument med förlagor från 14- till 1600-talet. Där fanns, bland många andra instrument, Eriks dubbelharpa med strängar av fårtarmar, Darios Viola da Gamba (av ben) med sex strängar, Fredriks skalmeja och Stefan med änglabasun. De framförde musik som protokollförts av Christoffer Columbus son, vars manuskript förvaras i Carolina Rediviva i Uppsala. Vi kände oss förflyttade 500 år bakåt i tiden. Jag slogs av hur väl tonerna från instrumenten spreds i kyrkorummet och det var naturligtvis nödvändigt vid dåtiden - inga mikrofoner fanns att tillgå.
   Mats Svenssons korta och tankeväckande andakt var ett fint inslag i arrangemanget.
   Stig Sjöberg hade dubbla roller, både sångare och conferensier. Det krävs mod att sjunga duett med Per Olof Ehling, men ack så bra de gjorde det. Stigs framförande av "Blott en dag", som inte är amerikansk utan helsvensk, framfördes mycket inlevelsefullt och vackert.
   Behållningen från konserten tillfaller Lions "Röda-Fjädern-kampanj".
- Lions vill framföra ett varmt tack för denna ynnest, sade presidenten Claes Brauer då han lämnade över en blomsterbukett till bankens VD Anders Thorson.
   Publiken lämnade det ljusa och vackra kyrkorummet och gick ut i novembermörkret.
Top