August Nilsson var präst i Vittsjö 1910- 1915

Troligen var detta den första prästtjänst som August Nilsson hade och ganska snart köpte han och hans fru villan Sorgenfri vid Verumsvägen.

August Nilsson fick även uppleva då den nya kyrkorgeln efter donation invigdes i början av år 1911. Den nye prästen ville då ha lite upplysning vid orgeln och begärde att få några stearinljus vid orgeln. Nej sade kyrkorådet vi köper ljus enbart en gång om året så det bli inget av med det! En församlingsbo fick vetskap om detta förhållande och skänkte erforderligt antal ljus till orgel och kantorn behövde då inte fumla efter tangenterna i mörkret.

August Nilsson var kyrkans representant då Gustaf Adolfsstenen invigdes 1912 och det var en stor högtid. Högtidspredikan i kyrkan hölls av August Nilsson och många fick återvända hem då kyrkan var helt fullsatt. Högtidspredikan var så uppskattad att prästen lät trycka upp denna i skrift.

gustaviiad.jpgVid invigningen av Gustav Adolfsstenen 1912. August Nilsson är andre man från höger.

På den tiden lästes många meddelanden och kungörelser upp efter högmässan och de församlingsbor som inte lyssnat till predikan smög sig in då det var tid för kungörelsernas uppläsande. En näringsidkare lämnade strax för predikan ett meddelande och där stod att läsa: Härmed meddelas att jag har till salu 40sken. Det finns olika sätt att uttrycka sig med fotogen! Märk att detta var under Första världskrigets uppsegling och då var det mesta ransonerat eller svåråtkomligt. En efterlysning gällde en förkommen ko som kommit bort under marknadsdagen.

Menigheten blev ganska upprörd då August i sin predikan framhöll att alla inkomster skulle redovisas i deklarationen. Några hotade med att inte återkomma men då gick dom miste om de aktuella och ofta intressanta meddelandena!

Det skedde en del förändringar inom kyrkans värld då August Nilsson tjänstgjorde. Klampandet på trägolvet störde och därför kom stördämpande mattor på plats. August berättar vidare att han upptäckte dopfunten i folkskolans källare. Den hade tidigare varit regnvattensamlare men frusit sönder. Snart kom den 1100-tals klenoden åter in i kyrkan

Även om August Nilsson slutat sin aktiva prästtjänst sedan flera år tillbaka  tjänstgjorde han under julhelgen i Vittsjö kyrka 1975, nära 80 år gammal men helt vital.

Top