Konstväverska Agnes Brodd

Agnes Brodd-Molander var född 1896 och avled 1978 efter några dagars sjukdom.

Efter några år, omkring 1915 då hon var 19 år började hon på Fjetterströms vävskola i Vittsjö för att ytterligare förkovra sitt kunnande. Denna vävskola låg intill dåvarande nöjesplatsen Lyran vid Gundrastorpsvägen. Vävandet låg liksom i blodet hos Agnes och snart fann hon det lämpligt att söka sin utkomst på annat håll. Hon hade bland annat anställning i Stockholm och Dalarna. Agnes kom i kontakt med textilkonstnärinnan Elsa Gullberg där hon fick anställning. Gullberg fick i uppdrag att tillverka en gobeläng som skulle vara en exakt kopia av Nils von Dardels tavla på Nationalmuseum "Svarta Diana".

Det var inte något litet konstverk som låg framför Agnes då gobelängen skulle ha måttet 230 x 240 centimeter. Då hade Agnes och två kamrater arbete i nästan ett år för att göra gobelängen färdig till en utställning i Stockholm år 1930. Det fanns ett antal apor på målningen som skulle överföras till gobelängen. Det var pirrigt värre då flera av aporna inte var större än en knuten hand. Det var inte enbart apkroppen som skulle fram utan även blicken och uttrycket vad aporna tänkte!

Beställaren av gobelängen blev så förtjust över konstverket att de tre väverskorna tilldelades vardera 700 kronor för en resa till Paris på en månad för att studera gobelänger. Då intervjun gjordes med Agnes Brodd 1976 visste hon inte var den berömda gobelängen fanns men hade föresatt sig att söka upp den. Denna önskan uppfylldes aldrig då Agnes Brodd avled en månad efter intervjun.

Agnes Brodd-Molander började sin vävarbana i Magnarp, Verum och blev egen företagare då hon var 34 år efter anställningar på andra orter. Vävboden i Magnarp blev för trång och Agnes fann en lämplig lokal vid Strandgatan i Vittsjö, intill Vittsjön. I villan bor i dag Allan Nyberg.

Agnes Brodd var nästan helt och hållet självlärd som konstnär men hon hade även förmågan att komponera färger och mönster. Verksamheten utvidgades och som mest hade Agnes tolv anställda unga flickor i sin ateljé.

Det är många konstverk som Agnes Brodd har framställt. Två av hennes verk finns i Vittsjö kyrka, en innanför altarringen och en utanför som används vid bröllop. Många andra kyrkor har mattor från Agnes Brodd, varav flera i Göinge men hennes verk finns även i andra delar av landet. Det verk som Agnes Brodd höll med på vid intervjun 1976 skulle levereras till Ignaberga kyrka. Det är osäkert om Agnes själv färdigställde konstverket eller det var någon av hennes tidigare elever som slutförde arbetet.

Not.Agnes Brodd figurerar i Swedners bok Konstnärskollektivet som säljs av Wittsjö hembygdsförening. I församlingshemmet finns det verk av konstsmide som visade vägen till Agnes ateljé.

Top