Hjalmar såldes på auktion år 1915

Hjalmar var den siste i församlingen som såldes på auktion, inte till den högstbjudande utan till den lägst bjudande. Vittsjö komun skulle i detta fall betala 67:50 till Hjalmars så kallade fosterföräldrar.

Det var enligt Hjalmar svårt att skiljas från sin fader efter auktionen och det var inte heller så muntert att komma till fosterhemmet. Sängutrustningen bestod av trasmattor och gamla konstgödningssäckar var fyllda med hackelse och fick fungera som madrass. Ett par gamla filtar fick Hjalmar till att värma sig med. Dessa filtar användes till hästarna på dagtid.

Det blev Hjalmars uppgift som nioåring att mjölka morgon och kväll. Efter hemkomst från skolan måste han hugga en viss kvantitet ved innan det vankades någon mat  Som föda serverades majsbullar från majs som var avsett till kreatursfoder. Smör var inte aktuellt då denna vara under världskriget var hårdvaluta och såldes till välbeställda för 100 kronor kilot. Hjalmar fick nöja sig med melass till majskakorna. Melass var en restprodukt från sockerbetor och avsett som djurfoder.

Hjalmar fick tycke för hästar då hans husbonde även var hästhandlare.  Senare i livet började Hjalmar själv som hästhandlare. Han köpte många hästar i Danmark och sålde dem vidare i Sverige. Dessutom har Hjalmar varit anställd på Karsefors kraftverk och dragit elledningar bland annat i sundet till Danmark. Under vissa tider hade Hjalmar anställning på torvmossar i trakten.

Under 30 år  var Hjalmar anställd som banarbetare vid SJ men handelsintresset har alltid funnits hos Hjalmar då han varit fastighetsförmedlare för 40 fastigheter och därtill kommer många förmedlade tomter på Skärgårdstomter.

Hjalmar var mycket mån om hembygden och var  en berättare av stora mått. Han deltog aktivt vid den stora Zickermanutställningen 1978. Hjalmar kunde visa upp och berätta om sevärdheter inom stort område. Han var också delaktig i räddningen av ett stort antal ritningar utförda av Tage Zickerman.

Hjalmar kunde vara tämligen hård i nyporna men var också väldigt hjälpsam mot dem som behövde hjälp. Trots sin till synes yttre hårdhet var han både arbetsvillig och hjälpsam i olika lägen, inte minst i hembygdssammanhang.

(Trots efterforskningar i kommunens arkiv kan inte auktionsprotokollet från denna auktion återfinnas. Däremot fanns gossen Hjalmar nämnt vid tidigare sammanträde med fattigvårdsstyrelsen. Vid noggrannare kontroll av protokollbok befanns den sida från sammanträdet den 20 februari 1915 bortrivet!)

Vem som rivit bort denna sida är inte känt men det måste ha varit ganska genant för beslutande att handha ett sådant ärende!

Top