Bibliotekseftermiddag på Hemgården

 

Aktionsgrupp bildades
Merete Karlsen drog igång en samling på biblioteket den 16: e september och där infann sig bibliotekets närmaste vänner som delvis var ganska högljudda i sin kritik av ansvariga politiker och deras tjänstemän. Många förslag ställdes men allt utmynnade i en aktionsgrupp som gavs mandatet att. "Rädda kombinationen, Hemgården som bibliotek!"

Och aktionsgruppen blev, Merete Karlsen, Solveig Rosen, Rickard Larsson, Claes Ruderstam  och artikelns skrivare. Vi var nog bekymrade över vårt uppdrag och Claes myntade begreppet att. "Detta känns som ett självmordsuppdrag!"

Men vi beslöt att bjuda in kommunens bibliotekschef och dess kulturchef och nämndens ordförande.

Möte med kommunrepresentanter
Aktionsgruppen sammanträffar med dessa kommunens representanter men , tyvärr, ekonomin är svag och vi är ålagda besparingar. Aktionsgruppen lämnar mötet något molokna men bestämmer sig att agera vidare. I detta agerande ligger dels ett möte den 17 nov. där Vittsjöfrågor av inte endast bibliotekskaraktär utan även komunikationer, äldrevård, barnomsorg mm. skulle ventileras, dels en bibliotekseftermiddag som skulle förläggas till Hemgården. Detta för att visa vilket kulturhus vi har i detta huset Hemgården. Under tiden ringer vi politiker och även tjänstemän för att påverka. Och vi lägger ut listor för en insamling av namn för att stödja vår aktion. Dessa ger 984 namn. Vi besöker våra kommunalråd som lovar medverkan vid ett stormöte den 17: e nov. Claes som blir vår sammankallande är nog också den som ringt och sammanträffat mest med de i sammanhanget ansvariga.

Glädjebud, men vår plan fullföljs
Men kulturnämnden äger frågan så glädjen blir stor då vi i en artikel får läsa att Hemgården får vara kvar tills vidare som vårt bibliotek. Ett stort tack för detta till vår kulturnämnd!

Att sedan fixa de rum vi skall använda i Hemgården gör inte heller sig själv. Bokhyllor måste flyttas, böcker plockas ned och stolar bäras från allaktivitetshuset, då vi väntar stor tillslutning .

Rickard är kanske den i aktionsgruppen som är mest bekant med Gustav Fridolin och kontaktar denne för råd och hjälp med lämpliga författare.

Gustav, själv vittsjöbo, gör sedan jobbet att få hit intressanta föreläsare. Gustav lyckas också väl. Lena Sundström, Bertil Torekull och Gösta Hulten blir uppraggade och så tillsammans med Gustav och Claes får vi några verkligen intressanta timmar inom Hemgårdens väggar.

Claes ger en resumé över byggnaden vi är i. Trävarupatronen Martin Holmgren lät bygga för en kostnad av 18000 kronor, detta patricierpalats i tidens stil år 1906. Holmgren gjorde dock kunkurs 1923 i efterdyningarna av första världskrigets deflation och sedan på 1930 -talet inköptes fastigheten av fröken Berta Nilsson som startade pensionatsrörelse och gav huset namnet Hemgården. 1963 köper Vittsjö kommun och hyr ut till olika verksamheter.

Så uppkom tanken på att använda huset som i början av 80-talet kom att stå tomt och så lanserades idén att förlägga Vittsjö folkbibliotek därstädes. Men vi var nu en del av Hässleholms kommun och idén köptes inte av dåtida kulturnämnd. Lite strul blev det nu. Hässleholm ville samlokalisera med skolan och vittsjöborna ville ha aktuella huset som sitt bibliotek. I fullmäktige den 28 maj 1984 bestämdes samlokalisering, men en överklagan av detta beslut till kammarrätten i Göteborg gav resultatet att fullmäktige åter måste pröva frågan. Så gjordes och Vittsjö fick sitt folkbibliotek i sin Hemgård.

Mötet med författarna

Utanför foajén, vid trappan, vilar stenlejonet som bevakar ingången och tittar strängt på dessa kändisar som nu lördagen den 21 nov 2009 äntrar ingången.

Lena berättar främst i sin bok om världens lyckligaste folk, om Danmark. Berättar om denna förljugenhet som har följt med en accelererande främlingsfientlighet i detta land. Att Dansk Folkeparti med Pia Kjaersgaard  är en exponent för ett Danmark som på många sätt försöker slå undan benen på invandrarna i landet var ett budskap i tidningen som Lena hade med sig.

Torekull, chefredaktör en gång för Svenska Dagbladet, Mr Trend i Veckans Affärer och som har startat tidningen Dagens Industri bl. a. berättade om bombattacken mot Nationalbiblioteket i Sarajevo och även om när Linköpings bibliotek brann ned 1996. Så Torekull menade att alla försök att lägga ned bibliotek är en kulturell bombning.

Gösta Hulten berättade att smålänningen Dacke egentligen var bleking. Hans föreläsning om Dackefejden på Gustav Vasas tid visade på att detta var det svåraste ifrågasättandet av usurpatorn Gustavs kungadöme under dennes regeringstid. Har även producerat en bok med titeln "Fånge på Guantanamo."

Att Gustav Fridolin är en bibliotekens vän berättar han inlevelsefullt för en intresserad publik. Bakom sig har ju Gustav karriären som riksdagsman och nu är han lärare och skolman. Nä, värdet av ett bibliotek skall aldrig förringas. Här finns det fria ordet. Här kan åsikterna korsas. Här finns kulturen i sin stora mångfald. Ja, här kan vi andas in kulturens luft och dofter. Här får författare chansen att publicera sig för allmänheten och särskilt en allmänhet som inte alltid har pengar till köp av de böcker de så gärna skulle vilja läsa.

Aktionsgruppen skulle nog kunna tänka sig en fortsättning av detta kulturevenemang.

 

Malin och Marie Bengtsson ackompanjeras på dragspel. malin-och-marie-biblio-093.jpg
Bibliotekets dag på Hemgården.
Fr. hö. två från aktionsgruppen, Rickard Larsson och Claes Ruderstam.
publik-biblio-09.jpg
Del ur Bygdespelarna underhöll.
Lena Sundström är författare, känd från TV-programmen Kalla Fakta och På Spåret. lena-sundstrm.jpg
Gustav Fridolin talar på Bibliotekets dag i Hemgården. Han har varit Sveriges yngste riksdagsledamot och jobbar nu på en folkhögskola. gustav-biblio-092.jpg
Top