Hur ser Biblioteket Hemgården ut i framtiden?

 

Därefter var det journalisten och författaren Lena Sundström tur att berätta om sin bok "Världens lyckligaste folk" som handlar om den främlingsfientlighet som finns i Danmark. Sundström ville ställa frågan om hur fientligheten uppstått och om  Sverige kan bli Danmark. Hon har även följt vad som hänt i Vellinge där kommunen först vägrat ta emot ensamkommande flyktingbarn men där man nu svängt i frågan. "Främlingsfientlighet är inte kopplad till hur många invandrare det finns i ett visst område" säger Sundström och råder politikerna att inta en mer rakryggad hållning.


Gösta Hultén läste ur sin bok Vägen till Lyckeby som handlar om människorna som levt i gränslandet  mellan Sverige och Danmark under de tusen år av krig och fred som funnits mellan länderna. Hultén berättade om vilken betydelse skogen haft för dessa människor och att folket i gränstrakterna ofta levde i samförstånd medan stormakterna krigade med varandra.


Bertil Torekull höll ett fängslande brandtal för ordets makt och betydelse. Han berättade om  bombningarna av nationalbiblioteket i  Sarajevo som han själv upplevde på nära håll. "Det var viktigt för de serbiska styrkorna att förstöra ordets boning och de skrifter som fanns där". "Man ville inte att muslimerna skulle få tillgång till sin historia, man ville utplåna ordet för man visste vilken makt som finns i ordet" berättade Torekull och fortsatte med att berätta om den sena kväll 1996 då han höll ett föredrag på Länsbiblioteket i Linköping. Precis när föredraget var slut hördes någon ropa "det brinner" och 15 minuter senare var biblioteket övertänt. Branden var anlagd och polisen misstänker att den hade rasistiska förtecken. Torekull menade att varje nedläggningshot mot ett bibliotek är en anlagd brand mot det fria ordet och en kulturell bombning. "Det finns alltid de som vill tysta det fria ordet" avslutade Torekull och uppmanade alla att värna om våra bibliotek.


Gustav Fridolin blandade humor med allvar när han berättade om sin sina resor runt om i världen, som när han en gång på en resa i Afghanistan träffade en fotbollsintresserad pojke och berättade att han var från samma by som Fredrik Ljungberg, "so you are from Arsenal " svarade pojken stolt över sina kunskaper. Fridolin pratade också om sin bok "Blåsta", som handlar om nedskärningarna under 90-talet. Han menade att man kunde se samma tendenser i dag när stora delar av den välfärd som byggts upp plockas ner igen. "Det kan ju inte vara dyrare att betala en lärare för att undervisa än att betala honom för att vara arbetslös" fortsatte han och menade också att det skulle skapas många arbetstillfällen om man inledde allt det arbete som krävs för att förbättra vår miljö.


Claes Ruderstam avslutade eftermiddagen med att berätta om Vittsjös historia. "Det var när järnvägen kom hit som byn började utvecklas". Claes fortsatte med att tala om Vittsjös långa historia av pensionat och konstnärer och visade upp en rad kulturhistoriska föremål från Vittsjö.


Författarna avtackades med varsin staty av snapphanen "Ubbe".  Dessa liksom resten av arrangemanget var sponsrade av Vittsjö försköningsfond.

Hur ser framtiden ut för Bibliotek Hemgården? Kan vi som Vittsjöbor göra något för att vi inte ska stå med ett nytt nedläggningshot om några år?


Det kommer att sättas upp en låda på Vittsjöhallen där man kan lägga förslag på vad som bör göras. Skriv också gärna förslag till denna sida!malin-marie-09.jpg
Malin och Marie Bengtsson underhöll till dragspelsackompangemang


Richard Larsson
Foto Karl-Ewe Lunnergård

Top