Agda var lärare i 40 år i Vittsjö

Nu lär det klart framgå att denna artikel handlar om folkskolläraren Agda Svensson i Vittsjö som hade en 40 årig lärartjänst i Vittsjö kommun. Agda var kryddad av humor men det var sällan hon formade munnen till ett leende. Agda vara född  i Vanås vid Knislinge 1902 och avled i Vittsjö 1990.

Då Agda Svensson (f Eriksson) stod inför sitt yrkesval var det främst arkitektyrket som hägrade men Agda blev avrådd av sin fader som konstaterade "det är inget som ett fruntimmer kan försörja sig på". Sen gick tankarna till gymnastiklärare men hon slog ut dessa tankar och sökte till seminariet i Landskrona 1920 där hon blev antagen efter nästan en hel veckas prov.
Direkt efter examen sökte hon jobbet som folkskollärarinna i Hårsjö skola 1924 och blev antagen, först som vikarie men fick fast tjänst 1925. I Hårsjö var det en underlig skolgång, C-2. Småskolan började i april, hade sommarlov och slutade med examen i oktober. Då började också folkskolan som avslutades med examen under april. Det blev alltså två examen varje läsår som omfattade 39 veckor.

Utrustningen i skolan var minimal, en jordglob, en elektricitetsmaskin, spritkök och några magneter. Dessutom fanns det kartor och planscher. I anställningsvillkoren ingick att hon skulle städa skolsalen samt elda med ett tillägg på 70 kronor per termin och det drygade naturligtvis ut hennes månadslön som till en början var 180 kronor.

När hon färdades förbi mosse efter mosse då hon beskådade sin kommande arbetsplats tänkte hon att här kommer jag inte att bli långvarig. Det var de många mossmarkerna som väckte misströstan då Agda hade växt upp med bokskog runt omkring. Sen blev det bara så att Agda Svensson kom att stanna i Vittsjö under hela sitt liv. Agda Svensson stannade kvar i Hårsjö till 1941 då hon fick tjänst i Vittsjö skola och denna tjänst hade hon till 1965, alltså 40 år som lärare inom samma socken. Efter pensioneringen tog Agda Svensson olika vikariat under fem år.

Några disciplinsvårigheter hade inte Agda Svensson. Det räckte hon sa ifrån en gång och det visste eleverna!

I Hårsjö som alla andra platser gällde det att hålla sig väl med lärarinnan. Agda bjöds in på alla gillen så snart det var någon form av bemärkelsedag. Agda var en ypperlig sällskapsmänniska där hennes humor höjde stämningen.

Agda Svensson var historiskt intresserad och var en av initiativtagarna till att torpet i Tidemanstorp bevarades. Bland hennes fritidssysselsättningar fanns läsning, främst historiska berättelser, hon vävde, reser och målar. En av hennes målningar finns i vår ägo.

Jag var personligen bekant med Agda Svensson och vi träffades ganska ofta under hennes tid som pensionär och det finns många trevliga minnen efter Agda Svensson. 

Top