Första kiosken i Vittsjö byggdes 1933

Efter hand som verksamheten växte fick Pressbyrån upp ögonen för denna kiosk och efter några år var det Pressbyrån som blev ägare. Verksamheten utökades och en större byggnad behövdes. År 1957 flyttades den gamla Pressbyråns byggnad  till Västanskogen där avsikten var att den lilla byggnaden skulle bli en sommarstuga. Sen blev det inte mer!

pb2.jpgEn ny byggnad för Pressbyråns fortsatta utvidgning uppfördes troligen 1957, samma år som den gamla byggnaden förpassades till Västanskogen. 1970 flyttade Pressbyrån in i Arne Jönssons fastighet och ersattes av Pia Närköp. Orsaken att Pia Närköp kom in som delägare i Pressbyrån var att detta företag hade mer livsmedel på sin agenda än vad Pressbyrån hade. Sista ägaren av Pressbyrån var Mac Persson som sade upp avtalet med Pressbyrån sedan företaget hade orimliga ekonomiska krav.

Valdemar Larsson hade korv- och glasskiosk på nuvarande parkeringen för Vittsjöhallens kunder. Valdemar började sin försäljning av kokt korv 1936 då en korv kostade 25 öre, fyra för en krona. Då var det försäljning under bar himmel från en "korvlåda" med spritkök till korvvattnet. Öppettider var onsdagar, lördagar och söndagar så länge det kom kunder. Då rörelsen utvecklades skaffade Valdemar en transportabel korvbar på hjul som på natten kunde köras inomhus med hjälp av den hjulburna butiken.

Rörelsen utvecklades ytterligare och en fast byggnad uppfördes omkring 1946 men redan omkring 1940 började Valdemar sälja glass. Först var det Premiärglass, sen blev det GB glass och slutligen GG glass. Glassen kom i zinkförpackning per järnväg till Vittsjö och stuvades ner bland konstis och salt i lämplig behållare för att distribueras till törstiga kunder under varma sommardagar. Valdemar Larsson avvecklade sin rörelse 1958 då vikarien Erik Frank övertog verksamheten.

pb3.jpgOmkring 1971 behövde rörelsen ytterligare utvecklas då större utrymmen var nödvändigt men en utvidgning av rörelsen på nuvarande plats var inte tänkbar efter beslut under augusti månad 1975 från hälsovårdsnämnden som i samma andetag godkände den nya platsen vid Järnvägsstationen. Då började protesterna mot uppförande av ett gatukök med Greta Ottosson som innehavare. Det osade och luktade i känsliga näsborrar. Ett fettlager spred sig från gatuköket på och i närliggande byggnader, påstods det. Överklagande följde efter varandra och slutligen var det Kammarrätten som beslutade att gatuköket fick finnas kvar på den nya platsen intill järnvägsstationen. Öppethållandet begränsades till klockan 23 på vardagar samt till klockan 02 på söndagsmorgonen.

Gatuköket på den gamla tomten för Pressbyrån hade gjort sitt 1994 och verksamheten flyttade in i stationshuset under namnet Raka Spåret. Någon kiosk i den bemärkelsen finns inte i Vittsjö medan däremot både Bjärnum och Emmaljunga har korvkiosker med lite av varje till kunders fromma.


Kronologisk data:

1899 startade Pressbyrån i Stockholm

1933 byggde Bröderna Larsson en kiosk vid järnvägsstationen

1936 började Valdemar Larsson sälja korv

1940 började Valdemar Larsson sälja glass

1946 byggdes en korvbod

1957 flyttades gamla Pressbyrån

1957 byggdes nya Pressbyrån.

1958 övertog Erik Frank korvkiosken

1970 flyttade Pressbyrån in hos Arne Jönssons fastighet mitt emot järnvägsstationen.

1971 diskuterades utvidgning av korvkiosken

1975 kom gatuköket

1994 flyttade gatuköket in i stationshuset och Raka Spåret bildades

2005 upphörde Pressbyrån i Vittsjö.

Top