Maja Appelqvist var kantor i Vittsjö

 

Redan 1917 bildades kyrkokören under ledning av kantorn Tekla Jönsson och denna kör följde kantorerna efter hand som dom tillträdde med ett års uppehåll då en kantor inte befattade sig med körer. Sen tog det fart igen.

Maja Appelqvist var bosatt i Markaryd och var rörelsehindrad. Hon åkte buss från Markaryd till Vittsjö och från busshållplatsen gick hon med hjälp av två käppar till och från kyrkan men det var ännu större problem då hon skulle uppför och nerför trappan till orgelläktaren. Det tog sin tid men trots sina svaga ben kunde hon använda fötterna till fotpedalerna.

Hon bildade dåvarande ungdomskören som bestod av ungdomar i alla åldrar och denna kör framträdde tämligen ofta i de kyrkliga samlingarna med sång från läktaren. Var det något som gick emot henne ”hötte” hon med en av sina käppar! Troligen var det hennes handikapp som var orsak till tämligen kort stubin men trots detta var hon omtyckt av ungdomarna som uppskattade hennes humor.

Maja Appelqvist avgick med pension 1978 och avtackades i kyrkan. Trots sitt handikapp kom hon senare några gånger till ”sin” kyrka i Vittsjö.

Ungdomskören som Maja bildade har under Curt Nilssons nära 30-åriga kantorstid utvecklats till fler andra unga körer. Nuvarande kantorer Mats Lunnergård och Kerstin Sturesson fortsätter arbetet med ungdomarna.

Top