Sigurd köpte hästar på Öland

 

 

Sigurd Olsson var född 1899 och avled  hösten 1977.


Sigurd Olsson berättade i början av år 1977 om en speciell brännvinsflaska som finns i familjens ägo ännu i dag. Det är en halvstopsflaska som tillhört Karl XV. Kungen glömde denna flaska vid besök på Vittsjö Gästgivaregård i slutet av 1860-talet. Det var Sigurds moder Sigrid som tog hand om den kvarglömde flaskan då hon arbetade på Gästgiveriet och sparade den i det fall kungen skulle komma tillbaka. Han kom inte och flaskan följde med till Gundrastorp i samband med giftermål! Kungens namnchiffer finns på flaskan samt de kungliga initialerna och eklöv inslipade.

Sigurd berättade också att han minns den siste husaren Morin i Gundrastorp. En gång om året red han iväg till Ljungbyhed för husarsamling och kanske exercis? Övriga delar av året var husarhästen uthyrd till byns lantbrukare. Sigurd förvärvade sin egendom 1937.

Barn- och ungdomsåren var spännande för Sigurd då han fader Olof var stor ”importör” av Ölandshästar. När en vagnslast otämjda hästar kom till Osby eller Vittsjö järnvägsstation blev det Sigurd och hans äldre bröder som fick tämja de ystra 2½ åringarna innan de var färdiga för försäljning och arbetsfunktioner i Göingebygden.

Hästintresset fanns kvar trots att Sigurd moderniserade och köpte en traktor. En häst finns kvar på gården och den brukas som ren motion för lättare skogs- och lantbrukskörslor.

Sigurd Olsson var medlem i Gundrastorp blåsorkester under åren 1925- 1930 där han var andra tenoren. Det var byns grabbar som tog initiativet till orkestern då de övertog skytteföreningens traditioner sedan intresset där liksom tonade bort. Gundrastorp blåsorkester engagerads till andra närliggande orter såsom Fagerhult och Farstorp vid festliga tillfällen.

Gundrastorp blåsorkester följde traditionerna att blåsa in julhelgen då julgranen vid Bäckabro skulle tändas. Ett år var det så kallt att tonerna frös inne och musikanterna var inte så lite frusna. Trots värmande kaffe till musikerna hos smeden i byn frös fortfarande tonerna fast i instrumenten.

Gundrastorp var en musikalisk by. Där fanns även en sånggrupp av flickor (fyra-fem) stycken som framträdde även tillsammans med blåsorkestern.
Top