TALLBACKEN TILLKOM EFTER EN SCHISM

 

Vittsjö. I artikel om Trobecks nämndes schism mellan fröknarna syster Peta Petersson och Streijffers vilken resulterade i att Peta själv byggde upp pensionat Tallbacken. Namnet Peta var inget officiellt namn utan tillkom på sjukhuset i Kristianstad där Karolina Pettersson var anställd liksom Eva Streijffert, båda Sophiasystrar . En intagen flicka började kalla sjuksystern för Peta och sen blev det just Peta! Peta uppskattade sitt smeknamn. Det finns visst samband mellan Trobecks och Tallbacken. Jämför tidigare artikel!

 

Tallbackens pensionat har inte nämnvärt ändrast exteriören på nära 100 år.

 

Efter schismen 1912 såg sig Peta efter annat arbete inom sin bransch. Hon anlitade arkitekten Tage Zickerman som valde ut platsen och även ritade det kommande pensionatet Tallbacken. Byggmästare var den i Vittsjö ofta anlitade August Johansson från Knäred. Pensionat Tallbacken vid Verumsvägen var klart att ta emot gäster den 10 september 1913. Följande annons kunde då läsas i en Skånetidning:

Syster Petas vilohem

”Tallbacken, syster Petas hvilo- och rekreationshem ligger högt och sundt i det natursköna Vittsjö, 10 minuters väg från järnvägsstationen. Nybyggt och nyinredt. Målningar, tapeter och sängutstyrslar arsenikfria. Goda sängar, Godt bord. Moderat pris. Mottager gäster året om. Förfrågningar besvaras under adress Wittsjö telefon 17”.

Fortfarande har pensionat Tallbacken telefonnummer 17 fast med siffrorna 220 före! Tapeter och andra inventarier behandlades tidigare med arsenik för att hålla skäktor, löss och annan ohyra borta. Detta bekämpningsmedel visade sig efterhand ha negativ inverkan då barn och även vuxna fick giftet arsenik i sig. Särskilt barn drabbades då de ofta slickade på blommiga tapeter samt möbler. Syster Peta var alltså noga med att framhålla att hela pensionatet var fritt från arsenik. Namnet Tallbacken var tämligen givet då pensionatet var placerat på en tallbevuxen kulle.
Syster Peta var sjuksköterska och hennes kunskaper inom detta område togs tillvara i samhället då sjukdomsfall inträffade.
Syster Peta ägde och drev Tallbacken från 1913 till 1930 då systrarna Hulda och Elina Öberg från Sjörup tog över verksamheten medan syster Peta flyttade till en nybyggd villa i Blåbärsskogen där hon avled 1945. Hon var född i Uppland. Fröknarna Öberg gjorde inga större förändringar utan drev pensionatet i samma stil som tidigare med vila och rekreationshem. År 1951 sålde de rörelsen till Sommarin och Klang och 1955 övertog fröknarna Öberg åter Tallbackens pensionat som de nästan omgående överlät till Rut och Henry Persson som verkade till 1973. De arrenderade ut pensionatet till Anita Olofsson/Nilsson till 1971. Åren 1971 – 1973 var det fru Wogel som var pensionatsvärdinna.
Nästa ägare till Tallbacken var Eivor och Paul Lige till 1980 då Vivi och Henry övertog verksamhen. År 1985 blev Elisabet och Peter Nilsson pensionatsvärdar som 1992 tilldelades Gastronomiska Akademins diplom. År 1993 var det åter ägarbyte då Maria och Kimmo Karlsson var värdpar som fick ett hedersomnämnande i ”Gourmets guide”. Elisabet och Peter Nilsson kom tillbaka som värdpar på Tallbacken 1995 efter en verksamhet i Frankrike, Bodil och Lars-Bertil Johansson ägde pensionatet 2003. På hösten samma år var Peter Nilsson krögare på Tallbacken. Det var åter ägarbyte på värdpar 2008 då Bo Andersson och Kim Wäisänen AB tog över verksamheten.

Top