Bjärnum på gång igen !

 

Bjärnums Fornminnes förening med Arne Wighagen kom till mötet väl förberedd med ett preliminärt program för det nya året. Detta faktum av framförhållning från Fornminnesföreningen gav mötet en tanke på att kanske tidigt, gemensamt, nästa år starta planering av större aktiviteter.

Ulla Kristoffersson från Lions Vittsjö- Bjärnum menade att den redan etablerade Webbtidningen www.vittsjobjarnum.nu skulle kunna vara ett medel att genom Kalendern nå ut med vad som händer i bygden. (Portalens tillägg cirka 15 000 läser varje månad denna webbtidning).  Ulla fick flera underlag till kommande årsprogram och fler är på gång.

Allt kommer att läggas ut på www.vittsjobjarnum.nu och tanken är att där på KALENDERN  kommer du att finna utbudet av aktiviteter i Bjärnums och Vittsjö bygderna.

Välkommet naturligtvis för dig som boende i bygden men också välkommet för tourister.

 

Top