Bygdegården i Verum byggdes 1934

Tanken på en egen samlingsplats växte sig allt kraftigare då medlemsantalet ökade och snart var alla överens om att uppföra JUF:s bygdegård i Verum. En insamling av skog från givmilda skogsägare skedde och sågverksägare kontaktades. Alla skänkte virke eller arbetskraft till den kommande samlingsplatsen. På våren 1934 började planeringen av tomten som tidigare hade skänkts till JUF. All planering av grusbacken skedde för hand och arbetet av bygdens ungdomar pågick långt ut på kvällarna. Något som kanske bidrog till arbetsglädjen var att bygdens fagra jäntor kom med kaffe och dopp på kvällskvisten. På hösten 1934 invigdes JUF:s bygdegård i Verum.

På den tiden var det nästan ett måste att varje JUF-avdelning skulle ta en teatergrupp. Så ock i Verum med ett nytt teaterstycke till sommar- och julfest. Efter premiären i Verum åkte teatersällskapet i hela Skåne för att spela upp sitt teaterstycke. Det enda som kostade för arrangören var att betala taxiresan samt bjuda på fika till ungdomarna från Verum. Teatergänget höll på med sin verksamhet i 15 år.

JUF hade i genomsnitt 20 samlingar varje år i sin lokal. Redan 1932 bildades JUF:s sångkör och gruppen flyttade in i bygdegården då denna var färdig att ta emot gäster. Delar av denna sångkör levde vidare till för några år sedan då JUF-kören slog samman med dåvarande kyrkokör. Dessutom hade Verum JUF ett eget folkdanslag med elva dansande par och egna spelmän på den tiden.
dansbana-i-verum-08.gifSkytteföreningen i Verum byggde upp en dansbana i anslutning till bygdegården. Dansbanan har förbättrats och drivs nu av bygdelaget vid sommarfesterna.

JUF i Verum utmanade också JUF i Farstorp till femkamp. De fem grenar som ingick i kampen var mjölkning, exteriörbedömning av kor, räkning, orientering samt stoppning av strumpor! Det var på den gamla goda tiden!

Även Verum drabbades av föreningsdödheten och Verum JUF upphörde omkring 1960 då bygdegårdens förvaltning övergick till Verum Bygdegårdsförening som nu har hand om skötsel och verksamhet i den idylliska bygdegården.

Intill Bygdegården har också återfunnits en massgrav troligen från 1569 då det stod ett större slag vid Vieån. Omkring 20 skelett påträffades och en minnessten är rest vid vägen mot Hästveda, mitt emot bygdegården.

Verum har liksom många andra byar fört en blomstrande verksamhet. Där har funnits fem lanthandlare ( tre i Verum, en i Mölleröd och en i Björkeberga) samt två bensinmackar i Verum. Affärerna grundades i slutet av 1800-talet. I dag finns varken affärer eller bensin i Verums gamla socken.

Längre tillbaka har det funnits både mejeri, sparbank  och spritfabrik i Verum. Dessutom finns en givande donation i Verum där avkastningen tillfaller kyrkan samt premier åt skolelever.

 

Top