103 auktionen i Hårsjö

Hårsjö syförening i Vittsjö bildades 1906 och den 18 april hålls den 103 auktionen i Hårsjö gamla skola, numera HAIK:s klubblokal. Under de 103 åren har föreningen inte haft vare sig ordförande eller styrelse. Endast kassaförvaltare utses. Föreningen är i religiöst avseende helt neutral varför inkomna medel fördelas där de anses behövas bäst.
Vid förra årets försäljning inkom nära 23 000 kronor som har fördelats till olika ändamål. Då liksom i år blir det förre detta Vittsjöpågen Inge Ivarsson, numera Örkelljunga som håller i klubban. Samlingen börjar klockan 18.30 med kort andakt av Calle Präst.
Top