Meteorologi i Hårsjö

Meteorologens arbete är att samla in uppgifter om väder som sedan datorn bearbetar och levererar sannolika prognoser. Under de nära 40 åren som meteorolog vid F 5 var det Lennart Perssons uppgift att servera väderutsikter till piloterna före varje flygtur.

Att morgonrodnad ofta ger regn och att kvällsrodnad ger bra väder stämmer ganska väl med Bondepraktikan som lanserades 1662. Ett helt naturlig förutseende! Lika tänkbart är att storm kommer efter kraftigt lågtryck. Förr i tiden var det helgonnamnen i almanackan som förutsade väderleken och dessa förutsägelser var så inrotade att dom till och med fanns angivna i almanackan fram till slutet av 1800-talet.

Beträffande medelvärde grundar sig dessa på iakttagelser 30 år bakåt och på denna tid har medeltemperaturen stigit med +  0,6º. Den aktuella så kallade växthuseffekten är ett faktum men att följderna av denna ansåg Lennart Persson  till en del var överdrivna.

Vad är då det så kallade "mannaminne"?  När det gäller väderleken ansåg Lennart Persson att mannaminne var två månader tillbaka! Så långt sträcker sig människans normala minne beträffande väderleken!

Meteorologen tackades för intressant föredrag och sammankomsten avslutades med samkväm.

Epe
Top