Obundna damer i Hårsjö, Vittsjö höll 103:e auktionen

Inte nog med att föreningen har överlevt så många auktioner utan det märkliga är att under mer än ett sekel har inte föreningen haft varken ordförande eller någon styrelse. Sammanhållningen på landsbygden är påfallande. auktion-1-hrsj-08-ebbe.gif

Bilden är från auktionen 2008 där några av besökarna köper så kallade åror.
Det var dåvarande nyexaminerade lärarinnan Karin Bengtsson (lärarinnan Karin) som tog initiativet till bildandet 1904 eller 1905. Den exakta tiden för bildandet har inte kunnat spåras då det aldrig har skrivits några protokoll från val vid årsmöten då sådana aldrig har hållits. I början samlade de då cirka 25 medlemmarna till symöte i skolan var annan vecka. Någon enstaka gång skedde samling i någon medlems hem.
Redan 1902 inköptes en orgel till skolan på privat initiativ då sången och musiken ansågs vara ett måste i skolundervisningen. I teckningslistan för kontanter för inköp av orgel anfördes bland annat: Då det är känt och erkändt hvilken tilldragande makt sången och musiken utöfvar på barnasinnet vid inlärandet af skolsångerna vädjas om bidrag till en orgel.
Orgeln kostade 150 kronor, orgelstol fem kronor samt en koralbok fyra kronor. För de överblivna kontanterna inköptes ett väggur, samma väggur som finns kvar i skolsalen i dag.
Bilden visar medlemmarna i Hårsjö syförening omkring 1908, alltså för 100 år sedan! 
hrsj-syfr1908.jpg

Översta raden f v Agda Nilsson, Kristina Danielsson, Tyre Pålsson, Sigrid Johansson, Elna Persson, Elsa Olsson, Ida Danielsson, Ester Nilsson, Bengta ?, Signe Persson, Agda Pålsson, Matilda Johansson och Maria Björklund. Andra raden f v: Marta Berg Sigrid Nilsson, Hulda Mårtensson, Emma Persson, Hilda Johansson, Agda Johansson och Hulda Palmkvist. Främre raden f v: Karin Bengtsson (lärarinnan Karin), Rika Palmkvist, Elsa Larsson och Frida Palmkvist.

Den första kända auktionen med Hårsjö syförening inbringade 229 kronor och 70 öre. I och med att syföreningen var religiöst obunden skänktes pengar till flera institutioner, bland annat till Lappska missionen. Numera delas pengarna mer ut till organisationer i närområdet.
Den 18 april 2008 hölls alltså den 103 syföreningsauktionen med Hårsjö syförening. Nära 50 besökare noterades, flera med tidigare anknytning till orten och inledningsandakten hölls av Calle Adolfson. Redogörelse lämnades till vilka gåvomedel från förra året hade skänkts. Det var bland annat EFS, 
Lutherhjälpen, Svenska kyrkan och IM. Efter serveringen följde försäljningen med Inge Ivarsson, Örkelljunga som auktionsförrättare. Han är född i Vittsjö och berättade om många händelser från trakten. Drygt 140 objekt bjöds ut och dyraste projektet blev en målad tavla som kostade 1 250 kronor. Naturmotivet var hämtat från Englarp. Under kvällen inkom totalt 21 100 kronor som kommer att fördelas till olika ändamål.
Syföreningen i Hårsjö har börjat förbereda den 104:e auktionen till nästa år.

epe

Top