Hemmeströ sågverk

Året var 1952 då Carl-Erik Carlström startade sågverksrörelse med enkelklinga vid Fasatorpet. Efter fem år flyttade verksamheten till en potatisåker vid Hemmeströ där Hugo Falk var förste sågmästaren. Utrymmet är i dag nära på obegränsat för vidare utveckling med 150 hektar mark (mest mossmark) men utfyllnad sker efter hand som behov finns. lionhemmestr108.jpgAnledningen till den stora vattenreservaren är ett försäkringskrav. Hela anläggningen är dessutom försedd med stora antal sprinklers.

Carlströms såg är i dag en helt modern anläggning där det manuella arbetet är minimalt. Trävaran barkas, sågas, torkas och staplas nästan utan manuellt ingrepp. Omsättningen på anläggningen är omkring 55 miljoner kronor per år  och upp till 2 500 stockar per dag passerar anläggningen. 55 000 kubikmeter stock förädlas till nära 40 000 kubikmeter sågat och förädlat virke som lämnar företaget varje år. Omkring 80 procent av den förädlade varan hyvlas på plats och cirka 20 procent exporteras medan resterande säljs inom Sverige som byggmaterial.

Besökarna hade möjlighet att följa förädlingen från barkning och sågning till färdiga paket, klara för leverans.

Ytterligare information om företaget lämnades av ägarna vid den tillfälliga korvbaren intill anläggningen. Jerry Olsson från LRF tackade för den intressanta visningen.
Top