FÖRÄLDRASKAP OCH LEDARSKAP

Medan vi lyssnade till Igors fascinerande utläggningar om själen och kroppen så lekte barnen utanför. Stoj och glam utan tanke på de djuplodande tankar som förmedlades. Förhoppningsvis väcktes också en och annan eftertanke bland de vuxna inne i vad som på dagtid är barnens matsal.

Entusiasmen hos föreläsaren var inte att ta miste på. Han är en strålande föreläsare, förskoleläraren och pedagogen Igor Ardoris. Parallellt med arbetet har han idkat högskolestudier och tagit diverse utländska stressrelaterade examina. Med sin stora erfarenhet som lärare och publik.jpgidrottstränare fångade han verkligen ett fyrtiotal vittsjöbor till total tystnad. Bortsett från flera ljudliga skrattsalvor. Han fick oss att begrunda livets kärnpunkt - själen. Den där märkliga mänskliga mekanismen inuti oss, som skiljer oss från djuren men också ibland trasslar till det. Vi fick lära oss att tankar och känslor inte är samma sak. Det stod också fullständigt klart att man inte skall blanda ihop olika begrepp som "skönt och bekvämt" eller "välstånd och välbefinnande". De är skenbart lika till innebörden men är klart åtskilda i sin betydelse. Skönt är det för kroppen men bekvämt är det för själen. Välståndet är mer för kroppens behov medan välbefinnandet tillskrivs själen. Vi fick också reda på att en natt utan sömn innebär att man antas prestera fyrtio procent mindre dagen efter.

På det här sättet utvecklade Igor sina teorier om nödvändigheten av att det råder balans mellan kropp och själ. Positiva känslor och glädje liksom harmoni är viktigt att odla. Nu är känslor och tankar är inte riktigt samma sak. Med hjälp av metaforer åskådliggjorde Igor kroppens och själens inbördes relation. Själen motsvarar roten hos trädet medan stammen och de gröna bladen bildar kroppen. Det ger en tämligen lättförståelig bild av den kropp och den själ vi alla utrustats med. Kroppen är den del av oss som alla kan se medan själen är fördold. Flera sentenser av typen "uppamma intention och arbetsvilja - det är inte fråga om ifall man lyckas utan när" och "njut av livet det ger engagemang".

Vi förstod också att våra vetenskapare numera kan mycket om de invecklade frågor som rör relationen mellan kroppen och själen och mellan människor och hur vi ställer oss till olika situationer. Redan romarna var helt klara över hur viktigt det är för oss människor att ha en balanserad syn på den bräckliga gåva vi alla fått. "Mens sana in corpore sano" heter det ju på romarnas språk. "En sund själ i en sund kropp." Det var också budskapet Igor förmedlade.

barn.jpg
Hugo Nevhage, Simone Herbst, Stephani Herbst, Sofia Gustavsson, Leonie Forssblad, Emelie Gustavsson, Moa Larsson och Benjamin Forssblad hade kul utanför Montessori- skolan

Gösta Kållberg

Top