Historiskt kyrkofullmäktige

Sannolikt var onsdagens sammanträde med kyrkofullmäktige i Vittsjö Verum kyrkliga samfällighet ett historiskt sådant. Vid uppropet befanns fullmäktige inte vara beslutsmässigt då färre än hälften av ledamöterna var närvarande. Inringning för inkallande av en ledamot måste tillämpas.
I årsredovisningen framgick att ett överskott på 357 000 kronor fanns mot ett budgeterat underskott på 319 000 kronor. Totalt finns det 17 anställda inom samfälligheten.
Top