Nytt minnesmärke vid Hemgården

Det första minnesmärket i keramik kom på plats och avtäcktes av dåvarande landshövding Einar Larsson den 15 september år 1990 vid firande av 100 år sedan järnvägen kom till Vittsjö. Det var ett stilrent minnesmärke som gladde många besökare både på jubileumsdagen och även senare. Efter en tid kom vandaler och helt enkelt slog sönder minnesmärket. Christian Thorup tillverkade ett nytt minnesmärke som kom på plats, nästan identiskt med tidigare märke.

Efter en tid, för ett par år sedan var vandaler åter framme och slog sönder och samman det nya minnesmärket. Christian Thorup kontaktades och efter påtryckning lovade han ett nytt minnesmärke av mer hållbart material som nu är på plats vid biblioteket Hemgården. Utförandet är annorlunda än den första modellen men det är till stor del materialet och fantasin som har varit avgörande. Bemanningen på loket består av två man som svettas med inskyfflingen av kol i ångpannan. Ett försvarligt lager kol finns och elden syns flamma från eldstaden. Minnesmärket är nu ganska tåligt och är väl förankrat i fundamentet. minnesmrke-b1990-ebbe.gif
Einar Larsson och Christian Thorup vid invigningen av minnesmärket 1990.

Top