SKOLKAMRATER FRÅN EMMALJUNGA TRÄFFADES

 

EMMALJUNGA. De kom från skilda orter i södra delarna av landet. Men de hade ett gemensamt. De hade alla gått i tre skolor i Emmaljunga under åren 1956- 1958 och haft lika många lärare. Initiativtagare till träffen var Ann- Margreth Lund/Paulsson och Ewa Karlsson/Vorwerk. Efter rundtur i trakten kring Emmaljunga blev glad samling i Furulidens pensionat i Vittsjö.

De tidigare skolkamraterna i Emmaljunga skolor samlade till träff vid Furuliden.

Alla kamraterna har Emmaljunga som utgångsläge och då var det naturligt att besöka de tre ”läroanstalterna” småskolan i Emmaljunga, mellanskolan i Emmaljunga samt folkskolan i Björstorp. Under skoltiden hade de lärarna Tea Svensson, Dagmar Fahlén och Arnold Fahlén. Helt naturligt var det även att besöka de forna elevernas bostäder samt deras föräldrars arbetsplats. Några av deltagarna hade inte träffats efter deras gemensamma skoltid varför viss presentation var nödvändig!

Efter rundturen i Emmaljunga med omnejd blev det samling i Furulidens pensionat med mat, dryck och allmän trevnad. De båda initiativtagarna tackades med varma ord och blomster. En stor del av samlingen användes till återupplivande av skolminnen från gången tid.

Närvarande på träffen var Ann-Margareth Lund/ Paulsson, Svalöv, Ewa Karlsson/Vorverk, Höör, Lena Johansson/Öhman, Kristianstad, Ing-Britt Svensson, Hörja, Anders Larsson, Vittsjö, Kjell Bertilsson, Helsingborg, Katalin Varga/Dallos, Tygelsjö, Julia Varga, Gerd Söderström/Nilsson, Växjö, Göran Åhlander, Lagan, Bosse Åhlander, Arne Nilsson, Vittsjö, Leif Mårtensson, Osby, Sven-Uno Larsson, Vittsjö och Inger Svensson/Nilsson, Vittsjö.

Top