Lions bidrar till tält åt jordbävningsoffren i Kina

Jayce Liu tackar Lionsjayce.jpg för hjälpen   
Lions Club i Vittsjö-Bjärnum bidrar varje år till dessa räddningstältJag fick igår ett mail från min vän Jayce Liu i Kina som berättar att alla elever på hennes universitet på ön Hainan frivilligt har bidragit med pengar åt offren.Hon skriver att kinesiska folket är chockat av katastrofens härjningar. Hon tackar för Lions hjälp åt hennes landsmän.
Tack vare ett omfattande nätverk av lionsmedlemmar i Hong Kong och i Kina sänder Lions ut hjälpgrupper till de drabbade områdena, vilka distribuerar förnödenheter och hjälper till med hjälparbetet."Som den enda internationella frivilligorganisationen i Kina kan Lions Clubs International Foundation arbeta hand i hand med lionmedlemmar i området för att bedöma och tillgodose omedelbara behov. Tack vare vårt nätverk av lionmedlemmar i de drabbade områdena kan vi snabbt distribuera förnödenheter till dem som har drabbats," sade Lions Clubs International Foundations ordförande Jimmy Ross.Lions har under många år samarbetat med den kinesiska regeringen för att tillhandahålla humanitära hjälpinsatser. Sedan 2002 är Lions Clubs International den första och den enda internationella frivilligorganisation som är officiellt erkänd av den kinesiska regeringen. Den kinesiska regeringen utfärdade en förordning, vilken godkändes av den kinesiska premiärministern, att officiellt bilda två pilotklubbar i Shenzhen och i Guangdong. I dag finns det 1 655 lionmedlemmar i 79 klubbar i Kina, dessutom 1 429 lionmedlemmar i 62 klubbar i Hong Kong och Macau.
Top