Tyska elever i Bjärnum

Svenska värdinnan från Bjärnums skola, Helena Martinsson, berättar för mig hur det började.
- 1958 blev Eckernförde vänort till Hässleholm och genom det kunde Bjärnums skola och Eckernfördes Gudewerdtschule senare skapa ett utbyte sinsemellan. Det började i mitten av 1990-talet med att ett antal lärare åkte ner och besökte skolan. Där kunde de skapa en kontakt med några andra tyska lärare. När vi deltog i det senaste utbytet åkte vi ner till Eckernförde på hösten 2005 och våra utbytespartners kom hit till oss i augusti 2006. Det första utbytet med elever ägde rum år 1999. Denna vecka har vi två lärarkollegor och 24 elever från Tyskland på besök i Bjärnum.klassbild.jpg 

Jag presenterar mig för tyskarna och frågar hur de uppfattar Bjärnum.
- Här verkar eleverna lite mera avkopplade och behöver inte säga "Herr magister!" vid tilltal. De säger "du" och lärarna använder elevernas förnamn, säger Isabel.
- Ni har kafeteria och mycket renare i skolan, tycker Janna.
Läraren Manuel Pabst förklarar att i Eckernförde städar man när eleverna gått hem. I Bjärnum städar man under skoltid.
- Första gången jag kom i kontakt med svenska elever var 2006 när några flickor kom upp på scenen i aulan i Eckernförde. Jag tyckte tjejerna var så snygga och ville komma till Bjärnum för att se om alla svenska tjejer är lika snygga, och det är dom, skrattar Toni.
- Jag var på en mattelektion igår, säger Nadine. Jag tror att vi har kommit lite längre i den tyska kursplanen än man har i Bjärnum, men bjärnumseleverna är bättre i engelska.
- Det är intressant att bo i en svensk familj. Ni lägger inte smörgåsarna på en tallrik som vi gör i Tyskland. men svenskarna är vänliga och trevliga, menar Natascha.welcome.jpg Skolan har en mycket fin simhall här i Bjärnum. Den tycker jag om.
- Ni har förvaringsfack för böcker och småsaker. Det har vi inte hemma, menar Sarah. Men det är en mycket trevlig och rolig tid i Bjärnum.
- Ni har så små trafikljus, tycker Lars.
Lärarna tycker att svenskarna är vänliga, varmhjärtade och inte så stressade som många tyskar är. De uttrycker också att de blivit mycket väl omhändertagna i Bjärnum. De tycker också att det är härligt att få ha detta utbyte, bara 7 timmars resa från Eckernförde, med Bjärnum. Här får de lära sig om svenska traditioner, bo i en vanlig familj och äta en typisk svensk frukost.
Helena Martinsson berättar för mig att kommunledningen sätter så stort värde på detta unika utbyte att de gett skolan extra anslag.
Vi skiljs åt när elever och lärare fortsätter programmet med ett besök på Bjärnums muséum.fyra-elever.jpg 

Från vänster på bilden Isabel, Nadine, Sarah och Toni (som tycks gömma sig men han skulle bara rätta till sin lugg. Det är han som gillar svenska tjejer).

Top