RÖTMÅNADEN BÖRJAR NU!

 

Rötmånaden har inte mycket med bondepraktikan att beställa. Den är till stor del förknippat med naturen och dess symtom. Dessutom förekommer tal om rötägg som är mer personligt förknippat. Rötägg finns det lite varstans men i denna tidsålder har många av dessa samlats i maktens boningar. Antingen är det tjänstehjon eller sådana som via röstsedlar har fått lön och förtroende att brukas.

Rötmånad och rötägg kan ge upphov till olika svulster!

Den egentliga rötmånaden infaller 23 juli – 23 augusti. Före kylskåpens tidevarv var det ofta förknippat med röta och förruttnelse denna tid. Under denna epok var det ofta hög värmestrålning från solen. Därtill förekom det allt som oftast hög luftfuktighet som gynnade röta och ruttenhet. Denna månad sägs vara orsaken till att missbildade djur, både tama och vilda föddes. Sentida tecken gör gällande att gurkor självdör och filmjölken även i kylskåp ”skär sig”.Leverpastej och leverkorv lär vara särskilt känsliga för virusangrepp under denna kritiska månad. En slogan anger att förtärande av leverpastej är lika med resande av livsfarligt vapen!

Mänskliga rötägg finns kanske ganska nära. Det kan vara smiskande falskhet som smilar in sig. Det kan vara de som gärna hör sin röst och låter den ljuda med falskhet ända tills någon upptäcker viruset.

Top