Premie utdelat i Verum

Så har också skett där aktuella elever har fått avlägga prov i  svenska, matematik, orienteringsämnen samt engelska.I år inträffande det att endast en elev, Sebastian Olsson  fanns som var behörig för avläggande av prov och därmed kan konstateras att han hade bäst betyg i alla ämnen! Frågorna i provet hade sammanställts av Filippa Esayas.

I samband med gudstjänsten i Verum kyrka skedde utdelningen där företrädaren för donationen och tillika läraren till eleven, Eivor Juhlin informerade dom donationen samt överlämnade en premiesumma.

Efter gudstjänstens slut var det samling vid donatorernas gravplats där blommor nedlades till minnet och samlingen avslöts med psalmen Härlig är jorden.

sebastina-olsson-v-m08.gifSebastian Olsson, Bolberöd med premiekuvert vid donatorernas gravplats.

Top