Viss oro inför årets kräftfiske

 

Nu närmar sig med raska steg årets kräftfiske i Vittsjön. Fredag 5 augusti kl 16.00 är det samling vid Bäckabro och kl 17.30 avfyras startraketen. Burarna får därefter ligga i sjön till kl 12 dagen därpå. Det är endast Vittsjöbor eller personer som äger en fastighet i Vittsjö församling som får deltaga i fisket och det krävs förhandsanmälan. Priset är liksom förra året 500 kr. Ännu en möjlighet att fiska blir det 19 – 20 augusti.

Att fånga kräftor i Vittsjön har gamla traditioner och är för många en högtid nästan i klass med julafton och midsommar. Kräftfisket har också mycket fått karaktären av hemvändarhelg. Många Vittsjöbor i förskingringen återvänder för ett par dagar hem med sina familjer för att träffa släkten, fiska och umgås.

En viss oro finns inför årets fiske. Två provfisken har genomförts och vid det första i juni var resultatet bra med ett snitt på 5,7 kräftor per bur. Däremot hade fångsterna halverats vid det provfiske som genomfördes för ett par dagar sen. Snittet var nu endast 2,8 kräftor och det fanns även ett antal tomma burar. Den troligaste orsaken är en sen skalömsningsperiod,som kan hänga samman med den varma sommaren. Ömsningen kan mycket väl fortsätta en bra bit in i augusti, varför förväntningarna på fångstresultatetunder kräftpremiären nog bör hållas nere.

Fiskevårdsområdet släppte för några månader sen en helt nyproducerad fiskekarta. I dagarna har även en djupvattenkarta för det västra sjösystemet blivit klar och kommer att premiärsäljas i samband med kräftfisket. Priset för djupkartan är 40 kr, men den finns även i en inplastad variant för 80 kr. Även fiskekartan och djupvattenkartan för Vittsjön kommer att finnas till försäljning vid Bäckabro 5 augusti.

Top