VERUM ÄR SPECIELLT FÖR TJERNOBYLLÄGRET

 

VERUM. Det är något speciellt med Verum och kyrkan, sa lägerchefen för Tjernobyllägret, Rolf Tillman. Detta var den näst sista konsert som ungdomarna från Tjernobyl framförde. Även församlingsprästen Carl-Olof Danielsson gladdes åt samlingen. -I kväll är det 200 personer samlade, detta kan jämföras med Julottan då det kommer hälften så många!

Idel glada symboler visades upp i Verum kyrka. 

Ungdomarna har haft ett tiotal konserter men nytt inslag förekommer på varje besökande plats. Så var det även i Verum. Visserligen framfördes paradnummer men en viss variation förekom. Konserten inleddes traditionsenligt med ”På läger i Broby”, framfört på nära nog oklanderlig Svenska. Chefsdirigenten Alona Astashevas ledde den uniformsklädda orkestern med gester och tecken. Ungdomarna uppskattade verkligen de applåder som uttryckte bifall till framförandet.Efter varje nummer blev det unison bugning som tack för bifallet.

Åter framträdde den lilla flickan som solist och hon levde upp med scenvana genom rytmer och gester. Efter avancerat framträdande med flöjt, fiol och piano blev det ”Man ska leva för varandra”, framfört på Svenska. Församlingen instämde unisont i sångens sista vers. Medlemmarna i orkestern var tongivande med gitarr, dragspel, fioler och trummor. Fem av de yngre deltagarna i lägret hade sina egna instrument där triangel ingick i musiken. En yngling är matematiker men har fiolspel som hobby och det var avancerat musikstycke som framfördes tillsammans med en kvinnlig spelman.

Några av de yngre deltagarna vid konserten i Verum.

Kvällens präst jämförde några bibliska ord som har samma uttal som på Svenska. Hans andakt översattes till Ukrainska språket. Under musik från koret togs gåvor emot genom kollekt som upptogs av ungdomar. Ytterligare en sång, ”Jesus älskar alla barnen” sjöngs på Svenska. Kyrkans man i Verum, Ingvar Larsson förmedlade de 200 besökarnas tack samt lämnade en blomma till körledaren. Hon överlämnade denna till dagens uppskattade solist, flickan i gester och scenvana. Samtidigt inbjöds gästerna till församlingshemmet där ”nattamad” serverades. Slutligen blev det aftonbön med lägerdeltagarna innan de rusade ner bland besökarna för att dela ut Natti Nattikram till så många som möjligt.

Även utanför kyrkan fortsatte Natti Nattikramarna!

Sista framträdandet blir i Markaryds kyrka lördag den 30 juli. En stor avslutningssoaré blir det dock i Broby den 2 augusti. Den 4 augusti åker ungdomarna tillbaka till sitt hemland. Med sig har de många minnen och upplevelser från gästvänliga Sverige och Broby.

Top