Semesterminne från Östergötland

 

Berättarkväll i Tignemåla skola

Vi såg en affisch om en berättarkväll i Tignemåla skola utanför Rimforsa i Östergötland. En skola från 1877 med autentisk skolsal från den tiden när skolan låg så att alla barn skulle få lika långt dit, så med andra ord låg den så gott som ute i obygden! Skolan var i bruk fram till 1952 och är i dag ett museum. Där kan du visa dina barn hur det gick till förr! Skolbänkar, skolböcker, orgel – allt är bevarat. 

Ett 30-tal personer hade bänkat sig utanför den timrade lärarbostaden för att höra Marianne Wik berätta om östgötska dialektala uttryck och ord och om gamla personers talesätt som nu är på väg att försvinna. För visst finns det barn idag som inte vet vad ex. en jumper är?

Marianne samlade på uttrycken och orden och skrev dikter med dem.

En tänkvärd dikt på "öschötska" följer här:

Varför är en så tyster?
Varför ä en så tyster på bussen?
En har ju en hel del ti
En skulle gott kunne prate mä karn här som sitter brevi

Ensammen kanske han ä
å skulle ha lust te å prate e stunn
men ja låter bli te å säje nåt
Ja tar mä e lita blunn

Ånär ja sän vakner te ve Bottna
då ha han gått å nånstans
å allri nån gång i välen
få ja väl samme chans

Top