Fältvandring i Gundrastorp

Omkring 30 lantbruksintresserade samlades i Gundrastorp för deltagande i LRF:s och Hushållningsgillets fältvandrig. Det var marker som brukas av Lena och Jerry Olsson som ventilerades. Sakkunnig var Birgitta Gunnarsson  som informerade om lämpliga åtgärder inför kommande skördar. En fin och givande dialog mellan henne och Jerry Olsson gav många goda råd.
I samband med fika i MHF-stugan var det biodlare Stig Hansson som informerade om den givande biodlingen där fler kvinnor borde syssla med denna för lantbruket givande binäring.
Top