Timmerman berättade om runor

 

BJÄRNUM. Timmermannen och arkeologen Kalle Malm berättade o upptäckter i gamla kyrkor. Han berättade också om det kulturarv som finns i många av de gamla kyrkorna. Dessa arv måste bevaras till kommande generationer. Runskrift på bjälkar i ett par kyrkor från 1200 alet kan berätta om forntida strävanden.

Kalle Melin visar upp en detalj från en kyrka med hål för nagelfäste.

Under åren är det många kyrkor sm Kalle Melin har ”inspekterat” men nästan lika många finns kvar i Skåne. Han redogjorde för flera märkliga upptäckter i flera kyrkor. Äldsta trävirke som undersökts var från år 1165 men även bjälkar från 1380 har påträffats. Tekniska bilder visades där kursdeltagarna kunde följa svepet runt en bjälke eller annat intressant bland kyrkans gömmor.

Ganska svårtydd runskrift från cirka 1150 kunde tydas sedan speciellt ljus fått fram de rätta konturerna. Längre fram i tiden, 1486 fanns Gotisk runskrift som dock hade vandaliserats av mindre nogräknade hantverkare!

Melin berättade hur fyra sparrar från en och samma stock kunde tas fram med hjälp av yxa och kilar. Då på den tiden fanns rakvuxna träd som var klyvbara. Detta hantverk vore omöjligt i dagens snabbväxande och vridna stammar. Flera intressanta hantverk och byggnadssätt för bland annat kyrkor togs fram. Gamla ritningar på lika gamla bjälkar gav en vägledning om byggnadssättet.

På eftermiddagen deltog deltagarna i Sommarakademin i en bussresa med besök i Lyngsjö, Blåherremölla och Skepparslöv. Kyrkor och olika modeller av möllor besågs.

Top