Folkets Hus är samlingsplatsen i Emmaljunga

 

EMMALJUNGA. I dagarna är det 100 år sen föreningen Emmaljunga Byggnadsförening bildades och det är 90 år sen Folkets hus invigdes. Föreningen hade som motto att bygga ett Folkets hus i just Emmaljunga. Järnvägen kom till det som tidigare kallats Ödeljunga. Sedan tågen började rulla och även stannade på platsen blev det ursprungliga Emmaljunga som då började blomstra upp. Verksamheten blev intensivare och föreningarna ökade men det fanns ingen stor samlingssal.

Emmaljunga Folkets hus i dag

Det var verkmästare Johan Stråhle som år 1915 väckte liv i frågan om Folkets hus i Emmaljunga. En interimsstyrelse tillsattes på hösten. Men det dröjde ända till den 17 september innan Emmaljunga Byggnadsförening u p a bildades. Då antogs även föreningens stadgar. Ledamöterna beviljades en årsersättning på fem kronor. Denna summa var inte indexreglerad. Sedan några år tillbaka utgår inget arvode till ledamöterna i styrelsen. Då började det hända något. Föreningens styrelse hade snart blickarna riktade på björkdungen vid Emmaljunga norr. Tomten för blivande Emmaljunga Folkets hus kostade då 400 kronor. Då bildades även en andelsförening. Vid första försäljningen av dessa andelar såldes 26 andelar á fem kronor. Pengarna som föreningen förfogade räckte inte långt. Utgifterna strömmade in hastigare än inkomsterna. Föreningen var därför nödsakad att ta ett banklån på 10 000 kronor. Tio personer fick gå i personlig borgen för lånet.

Första åtgärden blev att planera och ställa i ordning björkdungen till en festplats. Så småningom blev det lite av friluftsfester men en byggnad med tak och eventuellt värme planerades. På den tiden fanns det idealister som helt frivilligt jobbade för en framtida byggnad. En dansbana byggdes 1917 för att få in fler kontanter. Endast inlejda snickare fick ersättning i form av andelar i kommande byggnad. År 1924 var ritningarna klara till uppförande av en samlingslokal. Kassan var mer än skral och då ordnades ekonomifester i dåvarande torvbolagets marketenteriet. Uppförandet av Folkets Hus kostade 5 200 kronor. Musikunderhållning, basarer och andra träffar arbetade för att få in kontanter.

Karl Andreasson var föreningens första ordförande.

Ortspressen meddelade i en sex raders notis att Emmaljunga Folkets hus hade invigts den 28-29 september 1926. Tal hölls av riksdagsman A Björklund, Hässleholm. På söndagen hölls politiskt föredrag av riksdagsman Lövgren. Så var då Emmaljunga Folkets hus invigt utan några större begivenheter. Karl Andreasson var ordförande i styrelsen och högst sannolikt höll han invigningstal samt officiellt förrättade invigningen!

I samband med invigningen beslutade länsstyrelsen att utse två ordningsvakter vid fester i lokalen. Det blev Reinhold Persson och Hartvig Almkvist. Karl Andreasson var ordförande för Folket hus från 1924- 1949. Därefter övertog Ingvar Andreasson klubban 1949- 1989. Byggnaden växte inte i utrymmen men det gjorde föreningarnas anspråk. Större och ändamålsenligare lokal var ett måste för den föreningsägda fastigheten.

Året 1954 utfördes en omfattande renovering och tillbyggnad som var kostnadsberäknad till 107 000 kronor. För denna summa blev det en biograflokal för 200 personer. En större scen blev byggd och Folkets hus var redo med större samlingslokal för olika ändamål. Köket lyxutrustades med elektrisk spis! Lokalen var beredd för föreningarnas verksamhet. Då inköptes porslin och rostfritt till 100 personer. Lokalen var redo för större gästabud.

Denna pelarbyggnad välkomnar till Folkets hus i Emmaljunga.

I lilla salen, som då kostade åtta kronor i hyra per kväll fanns även banklokal samt bibliotek. Aktiviteterna började befolka lokalen efter hand. Det blev fester och amatörteater i skilda slag. Året 1991 var det invigning av rampen för rörelsehindrade och vissa förbättringar utfördes samtidigt. Detta år var det omkring 5 500 personer som i skilda sammanhang besökte det föreningsägda Folkets hus. Kuriosa i sammanhanget är att den första luciahögtiden firades 1929 och sen har det fortsatt av bara farten!

I år, 2016 blir det den 87:e luciafesten i Emmaljunga Folkets hus! På lördag blir det loppismarknad i Folkets hus och och vissa planer håller på att byggas upp för firande av två minnesår. Det är 100 år sedan byggnadsföreningen bildades och det är 90 år sedan Folkets hus invigdes! Ännu närmare är Augustifesten den 27 augusti klockan 18. Förköp på ”macken”.

Nuvarande ordförande i Emmaljunga byggnadsförening är Gunilla Svensson.

För närvarande pågår arbetet med installation av bergvärme för att minska en del av de fasta kostnaderna. Emmaljunga grönskar med nya aktiviteter för att hålla byn på landsbygden ännu mer levande. Du kan bidraga!

Top