HELGMÅLSBÖN I GAMLA BYRESTUGAN

 

EMMALJUNGA. Klangen från kyrkklockan vid Emmaljunga församlingshem hördes till hembygdsstugan. Klangen var helgmålsringning och samlingen i stugan var helgmålsbön. Denna helgmålsbön har varit aktuell i den gamla byrestugan sedan flera år tillbaka.

Arne G Persson var trubadur vid helgmålsbönen. 

Årets medverkande var Eva Nilsson, Kraxeboda samt Arne Grus Persson från Vittsjö. Eva Nilsson inledde andakten med utgång från ”Den gyllene regeln”, hämtad från bibelns Bergspredikan. I andakten ingick ett par unisona psalmer, bland annat Här en källa rinner. Ett par psalmer lästes unisont innan samma psalmer sjöngs. Genomgående tema var Trefaldighetens gröna färg som sammanföll med växtligheten.

Eva Nilsson till höger höll helgmålsbönen. Med på bilden även solisten Nilla.

Trubaduren från Vittsjö inledde med några andliga sånger, bland annat Barnatro, samt Rosor som aldrig falnar. Före paus med kvällsfika blev det Jag har hört om en stad.

Tre av besökarna vid helgmålsbönen.

Efter denna paus blev det mer profana visor med Orgel på vinden med de lösa plankorna. Efter ytterligare några visor var den unga Nilla som obesvärat var solist till en kristen visa. Trubaduren avslutade sin konsert med Flyttfåglarna varefter besökarna gjorde sig redo att flytta från sina sittplatser. Unisont sjöngs kvällspsalmen Bred dina vida vingar varefter stugans värdinna Monica Winkvist tackade de båda medverkande med var sin bukett blomster.

Top