Känn Din Bygd-utfärd till Björstorp

 

VITTSJÖ. I söndags genomförde Wittsjö Hembygdsförening sin andra ”Känn Din Bygd-utfärd” för året med ett 25-tal intresserade deltagare. Målet var denna gång Björstorps by och färdledare var Marianne Paulsson och Claes Ruderstam.

Tre damer testar Björstorpsfurans omkrets.

Ett första stopp gjordes vid den mäktiga Björstorpsfuran. Denna ståtliga gamla rese lär vara Skånes största fur med en omkrets i brösthöjd på 3,5 meter och höjden minst 25 m. Björstorps furuskogar var på 1700- och 1800-talen vida kända och här levererades även åtskilliga skeppsmaster till Skånes hamnstäder.

Samling och samvaro på Marianne Paulssons gård.

På Marianne Paulssons gård informerade om byns och gårdarnas historia och om människor som varit verksamma här.

Marianne visar ”ormastenen”

Vi fick även se den mycket märkliga ”Ormastenen” samt myntfynden från en gammal offerkälla i byn, som grävdes ut på 1970-talet.

29 mynt och 2 knappar hittades i Björstorps offerkälla.

Efter fikapaus på gårdsplanen följde en promenad i byn till bland annat Skolmästare-Christens torp och Björstorps skola. Ett sista stopp gjordes vid den gamla riksdagsmannagården, där det även informerades om organisationen Balanced View och verksamheten på gården idag.

Nästa arrangemang i hembygdsföreningens regi är en kultur- och naturvandring söndag 3 september med start vid Pickelsjöns badstrand. Observera att klockslaget är ändrat från kl 14 till 17 för att inte kollidera med fotbollen.

Top