Utdelning av premier i Vittsjö

Under många år hörde han inte av sig. Det var först i slutet av 1880-talet som han besökte sin fattiga moder. Han återvände efter tio år och köpte då en villa till sin moder vid Kyrkovägen. Theodor Stepens förberedde sin tredje och sista resa från Kina till Sverige 1923 men avled strax innan.  Han hade dock skrivit ett testamente där en del av hans stora förmögenhet skulle delas ut som premier till elever i sjätte klass i Vittsjö. Den första utdelningen skedde 1924 och har sedan fortsatt varje år

I år var det 27 elever som utförde proven som var sammanställda av rektor Jan-Anders Johnsson. Eleverna samlades vid Stephens och Harry B Jönssons gravplatser där Jan-Anders Johnsson berättade och de båda donatorerna. Socialförvaltningens kontrollanter var Gertrud Tuvestam och Anders Wallentheim. Vid samling på skolgården informerade adjunkt Claes Ruderstam om Harry B Jönsson och hans fond som har tillskjutit pengar till premierna. Premiesummorna totalt var 600, 500 och 400 kronor. Tre premier delades ut i matematik, två premier vardera i historia och geografi, enligt testamentet. Efter utdelningen av premierna överlämnades blommor till Jan-Anders Johnsson. I matematik fick Annie Larsson,  Ruslan Mamedov och Jana Göthe premier. I geografi tilldelades premier till Ronja Frankel och Sara Ramberg och historia var det Linus Schönhult och Dennis Liljeqvist som blev mottagare av  premierna.

Top