40 ÅR MED HEMBYGDSFÖRENINGEN

 

VITTSJÖ. Wittsjö hembygdsföreningen bildades 7 april 1976. Den 18 september 2016 firades föreningens 40 åriga tillvaro vid en samling i museet. Samtidigt hade museet öppet hus där den nya ”snickarboa” även visades. För underhållningen svarade Boel, Malin och Marie Bengtsson samt Gunnar Olofsson och Arne G Persson.

Husbandet som underhöll i museet. 

Samlingen inleddes med musik och sång av hembygdsföreningens husband där Arne G Persson och Marie Bengtsson var sångsolister. Det blev bland annat ”Vittsjövisan” och Amerikabrev. Några av föreningens historiska minnesbilder förmedlades av Ebbe Persson som även var föreningens ordförande i drygt 30 år. Det blev minnesglimtar från inventering av kyrkans vind med brustet golv! En av föreningens större händelser var bränning av trätjära vid Kraxeboda 1979. En annan händelse var utgrävning av en offerkälla, en händelse som kunde tangeras som brott mot fornminneslagen!Påståendet om solbrända furuaxlar till vattenhjul löstes utan större problem. En särskild eloge ägnades åt bortgångne Egon ”mitt i byn” Nilsson där livslång vänskap uppstod. Kjell-Uno Öhgren överlämnade en blomsterbukett som tack för historiska genomgången. Han överlämnade även blomster till husbandets underhållare.
Under en paus bjöd föreningen på fika till de 80 deltagarna.

Några av besökarna samlade vid fikabordet.

Claes Ruderstam informerade om nuvarande och kommande händelser och aktiviteter inom föreningen. Vidare information om museet och dess omändringar lämnades av Kjell-Uno Öhgren. Under eftermiddagen utbringades även ett ”Göingeleve” för hembygdsföreningen.

Kan det möjligen vara aktuella spörjsmål som diskuteras?

Top