Nationaldagen i Vittsjö

Även högtidstalaren Anna Maj Jensen talade om den betydelsefulla fredliga verksamheten i landet där Snapphaneblodet har lugnat sig men vid vissa tillfällen kan svalla upp. Särskilt om det finns orättfärdigheter i bygden. Hon utbringade också ett äkta Göingeleve för Sverige och Nationaldagen.

national408.jpgClaes Ruderstam delade ut premier från Harry B Jönssons minnesfond. Mottagare av vardera 5 000 kronor var pensionärsföreningarna PRO och SPF i Vittsjö samt Emmaljunga brandmannaförening. Från denna förening hade vikarie sänts då brandvärnet var på uppdrag vid skogsbrand.
Premiemottagarna f v Sven-Otto Lund, Ulla Kristoffersson, Claes Ruderstam från fonden samt Gunnel Swedner. T h högtidstalare Anna Maj Jensen.

Vid flera tillfällen spelade och sjöng Bygdespelarna och när som helst kunde besökarna hämta kaffe och kaka. Ett antal skolelever läste var sin dikt om freden och dessutom fanns fredsteckningar uppsatta till beskådande. Andakten hölls av Calle Adolfson som framhåll att det var en gåva med fritt national608.jpgfosterland men det manar till ansvar. Manskören från Bjärnum sjöng flera sånger och ledde dessutom allsång och därmed var ett högtidligt firande till ända.

En fin fanborg var på plats och i bakgrunden finns Manskören från Bjärnum.

Top