GÖINGAR BESÖKTE KYRKOR I LJUNGBY

 

VITTSJÖ. Närmare ett tjog intresserade från pastoratet var intresserade av kyrkresa till Ljungby. Färdledare var Viveca och Thord Johansson som ställde färden norrut. Målet var dels Annelundskyrkan med dess skogskyrkogård men också den äldre kyrkan. Utfärden avslutades med gemensam måltid på Gästgivaregården.

Skåningar lyssnar till Kerstin Blads information.

I Annelundskyrkan var det diakon Kerstin Blad som informerade om den säregna kyrkan. Stora delar av kyrkan var prydd av konstnär Sven Ljungbergs målningar. I avdelningen för koret fanns konstnärens verk från Paradiset som han uppfattade det. Där avbildades flera av dåtidens djur som fanns med i Noas ark. Bibliska målningarna fortsätter på sidoväggarna där bland annat händelsen på Golgata avbildas i flera sekvenser.

I stilla beundran inför informationen om Sven Ljungberg.

Skogskyrkogården togs i bruk 1920 och ett gravkapell uppfördes 1929. Själva kyrkobyggnaden uppfördes och invigdes 1972.

Den stiliga och välordnade skogskyrkogården.

Färden fortsatte till Ljungby kyrka som uppfördes 1857- 1861. Redan på 1200 talet hade en kyrkobyggnad uppförts på annan plats. Diakonen fortsatte att informera om konstnären Sven Ljungbergs liv och leverne där främst Annelundskyrkan vittnar om konstnären. Hon berättade även om diakonens arbete i församlingen samt verksamheten i de åtta kyrkor som tillhör pastoratet.
Kyrkutfärden avslutades med gemensam måltid på ortens gästgivaregård.

Top