Vittsjö Julmarknad 2016 är inställd !

 

VITTSJÖ. Den planerade Julmarknaden i Vittsjö 2016 kommer ej att bli av!

Orsaken till detta är, att till dags dato endast 4 knallar är anmälda. Möjligheten att det till 1/11 blir 10 styck eller fler, bedömer vi som små. Då vi inte vill genomföra en julmarknad som är halvt eller helt dålig, går vi ut med detta tråkiga besked.

Vi har fortfarande en förhoppning att julmarknaden 2017 kan genomföras. För detta krävs dock ett större engagemang från lokala föreningar och samhällsinvånare?

Styrgruppen vill rikta ett TACK till de som jobbat med detta års planering...

Top