GRAVVÅRD MED FIKA OCH UNDERHÅLLNING

 

VITTSJÖ. Gravvårdarna vid kyrkogårdarna i Vittsjö bjöds på fika under två eftermiddagar. Det var de stora gravsmyckardagarna inför Alla Helgons dag som många samlades för att smycka anhörigas gravplatser. Ett tält var rest där regndropparna samlades för nerfall på marken. Alla Helgons dag har varit helgdag sen 1953 och högtidlighålls i anslutning till den 1 november. Då med Alla Helgons dag i almanackan. 

Alla Helgons dag har katolskt ursprung och har i olika former firats i Sverige sedan medeltiden. 

Britta och Bo Arvidsson med lämplig klädsel ansar anhörigs gravplats. 

Under torsdagen var det glest besök vid gravplatserna. Dock kom det en del besökare som pyntade och ansade sina anhörigas gravplatser på kyrkogårdarna. Troligen hade några väntat till fredagen men då började regnet att droppa fram. Det fanns dock besökare klädda i lämplig klädedräkt som trotsade regnet. Efter hand ställdes stegen mot kaffetältet intill gravkapellet.Där fanns kyrkans personal som serverade bland annat äppelkaka till kaffet. Utrymmet var minimalt och några intog fikan snabbt för att finna regnskydd. Församlingshemmet med uppvärmda lokaler finns andra sidan gatan och kanske har det varit mer fördelaktigt att ordna serveringen där?

 

Arne och Solveig Lilja inmundigar fikan som förmedlats av Gunilla Bengtsson.

Några besökare hade nog passat in tiden för att komma inom kyrkans hägn. Där underhöll Mats och Sam med sång och musik under en halvtimmes tid.
Trots den mer än fuktiga nederbörden blev många gravplatser pyntade med tända ljus, allt för att hedra minnet av bortgångna anhöriga.
Kyrkokören medverkade vid minnesgudstjänsten i kyrkan på lördagen. Där löstes också namnen på på församlingsmedlemmar som avlidit sedan förra årets högtid. I Emmaljunga församlingshem var det också minnesgudstjänst där ungdomskören medverkade.

Top