JULGRAN I FUNDAMENT FICK BELYSNING

 

VITTSJÖ. Stjärnan kom i topp på den tillfälliga julgranen vid Bäckabro. Den gamla rotfasta granen stod kvar med sin brutna topp medan Ingmar Roslund klädde den tillkomna granen med belysning. Denna gran har kommit någonstans ifrån och är placerad i ett bestående fundament. Detta gjutna fundament kommer att finnas kvar i gräsmattan intill den frusna sjöjungfrun.

Ingmar Roslund håller på att montera stjärnan i granens topp.

Den allra första julgranen som tändes i kulturorten Vittsjö fanns vid Bäckabro. Åldern på granen är lite svår att fastslå men den kan ha slagit rot omkring sekelskiftet eller strax före?Denna rotfasta gran fanns intill nuvarande väg 117 och i farlig närhet intill körbanan. Väghållningen var inte den allra bästa på den tiden och granen fick en och annan påhälsning av fordon. Julgranen med toppstjärna och övrig belysning tändes till julhelgen 1922. Det var dåvarande Elektricitetsverket som bekostade både lampor och ström till belysningen. Granen växte sig allt större och blev med tiden byns anslagstavla där föreningar annonserade och verksamheten. Åtskilliga häftstift gav belägg för många anslag.

JulgranBäckabro1922

Så har såg det ut när den allra första julgranen tindrade vid Bäckabro 1922. År 1977 var det tid att tända en ny julgran då en äldsta granen fallit för en bastant sågklinga. Nästa julgran vid Bäckabro tändes 1990 och sen kom den julgranen som toppbröts 2015. Denna gran var föga likt en julgran men så hade den också levererats av trädexpert! Grenarna på granen var så utåtgående att vissa svårigheter fanns att komma intill med en lift. Sen blev granen alltså ”topless”. Den gran som nu har monterats i fundament är ännu grön men kommer att anta annan kulör då rotsystem saknas. Höjden är omkring elva meter medan den tidigare granen har en höjd på omkring drygt tolv meter. Den tidigare granen har i god tid sörjt för återväxten då mängder av grankottar finns i övre regionerna. De kommer att gå mot en kvalfyllt förintelse! Planer och löfte finns att till våren plantera en välväxande gran på området som om några år skall blev en ny verklig julgran!

Top