Tillbakablick till den 4 december 1970

 

EMMALJUNGA. Med anledning av auktionen i Emmaljunga församlingshem den 23 november 2016 görs här en jämförelse med vad det stod i tidningen för 46 år sedan:
Emmaljunga Kyrkliga förening hade på onsdagskvällen sin sedvanliga försäljning i Församlingshemmet av egna arbeten och en del skänkta saker. Auktionen fick god anslutning av bygdens folk som i stor utsträckning mött upp. De välkomnades av föreningens ordförande kyrkoherde Sture Hallonsten, sedan man som inledning sjungit psalm 43.

Även i år var det fabrikör Gerhard Jakobsson som skötte auktionsklubban och att han lyckades bra framgick av slutresultatet. Det sammanlagda försäljningsbeloppet och behållningen av lotterier och kaffeförsäljning uppgick till 4200 kronor.

Kyrkoherde Hallonsten framförde ett varmt tack till auktionsroparen och alla som bidragit till detta goda resultat.

Top