JULFESTEN I HULTATORP SAMLADE FULLSATT SKOLSAL

 

HULTATORP, VITTSJÖ. Sällan eller aldrig har en söndagsskolas julfest varit så välbesökt som på Juldagen. Det var Hultatorp söndagsskolas 129:e julfest som arrangerades. Elevantalet i söndagsskolan har decimerats men det kom dock nära 70 besökare. Det var återvändare som gått i skola eller söndagsskola i Hultatorp men också andra intresserade som kom till skolan.

Utrymmet i den gamla skolsalen utnyttjades i full skala.

Ledare för söndagsskolan är Erna Olsson och Inger Gustavsson och inom familjebandet finns också organisten Sofia Olsson. Dagens inbjudne gästmedverkande var tidigare prästen i Vittsjö, Calle Präst. Eftersom elevantalet är decimerat blev det till stor del sångens eftermiddag. Den gröna julgranen var smyckad med levande ljus. Motvikten till ljusen, en päronformad modell lär ha använts i mer än 100 år. Erna Olssons lägenhet tömdes efter han på stolar för att bereda plats i den gamla skolsalen. Besökarna strömmade till och snart var det enbart den gamla kateders utrymme som blev outnyttjat. Erna Olson välkomnade med bibelord och gladdes att så många hade kommit till denna fest. Medan de levande ljusen i granen tändes spelade Sofia Olsson stilla orgelmusik. Sen blev det psalmerna Nu tändas, samt När Juldagsmorgon glimmar. Sofia Olsson läste berättelsen om händelsen i Betlehem samtidigt som hennes dotter Edit symbolisk fyllde på i julkrubban. Sången Det hände sig, sjöngs och det bekanta Julevangeliet lästes av Inger Gustavsson.

Edit Olsson tänder ett ljus i julgranen.Lilla Edit Olsson läste frimodigt om händelsen i Betlehem och denna uppläsning följdes av unisona sånger. Bröderna Isak och Elias Olsson utförde uppläsning om Julnattens händelse. Några applåder förekom spontant efter ungdomarna framträdande.

Denna 100 åriga modell var motvikt till ljushållarna.

Calle Präst tog plats vid katedern, inte som lärare utan som förkunnare. Ur sin kasse plockade han fram olika paket som julklappar. Det stora paketet var tomt med kunde fyllas med innehållet från den mindre paketen. Ett miniljus var svår att släcka men tändes av någon form av magi. Efter tredje försöket kom ljuset fram, symboliserade händelsen på Golgata. Där återuppstod ljuset efter de tre dagarna. Calles humor gav sina intryck under hans andaktsstund.

Inger Gustavsson bjuder fram kaffekannan.

Presenter delades ut till de unga medverkande och dessutom blev det de traditionella jultidningarna samt gottepåsar. Sista programpunkt på julfesten var festfika och sittplatser ordnades till den talrika mängden besökare. Söndagsskolans ledare Erna Olsson var glad och belåten fast hon och medhjälpare hade stort bestyr från köket till skolsalen. Med den uppslutningen är det tänkbart med den 130:e julfesten på Juldagen 2017. Även om ungdomliga inslaget minskar kan det bli en fest för återvändare till de båda skolorna.

Några av de 70 besökarna har en trivsam kaffestund.

Top