Årsmöte i Smyrnaförsamlingen

 

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö har hållit årsmöte. Till föreståndare valdes Christer Ruderstam med Claes Ruderstam som vice föreståndare. I styrelsen ingår BrittMarie Troedsson som omvaldes till ordförande med Claes Ruderstam som vice, Monica Reinhart, Gunborg Ivarsson, Juhani Nilsson, Christina Malmberg. Till styrelseersättare valdes Mikael Nilsson och Gösta Lundstedt.

Under det gångna året har Smyrnaförsamlingen hållit gudstjänster, bönesamlingar och söndagscaféer. Smyrna vill göra skillnad för de flyktingar som kommit till Vittsjö och medverkar i Lördagsfika i församlingshemmet och har utdelning av kläder och husgeråd i Smyrnakyrkan. 

Tack till alla generösa Vittsjöbor som skänkt till detta ändamål.Varje onsdag är det öppet Språkcafé i Smyrna mellan klockan kl 14-16, då man kan mötas över en enkel fika tillsammans med våra nya vittsjöbor.

Smyrna har också haft ett givande ekumeniskt samarbete med övriga kyrkor i Vittsjö med gemensam bön varje månad och mötesserier med bland annat tältmöten i maj.

Top