MHF HÖLL ÅRSMÖTE I EFSSTUGAN

 

VITTSJÖ. Bjärnum Vittsjö MHF avdelning bildades 1958. Under många år hade avdelningen sin fasta hemvist i före detta Gundrastorp skola. Då fastigheten avyttrats har de flesta samlingarna hållits i bygdegården i Bjärnum. Sen flera år tillbaka har avdelningens årsmöte hållits i EFS stugan i Vittsjö. Så även i år som var avdelningens 60:e årsmöte.

Bengt Arne Nilsson i mitten blev veteran inom MHF. T v Ronny Johansson samt Erling Thelander.

Avdelningen har under förra året haft regelbunden lokal verksamhet varannan månad. Dessutom har några av medlemmarna aktivt deltagit i regionens verksamhet med informationer om spritens farlighet. Det är inte enbart inom trafiken som alkoholen ställer till elände utan även familjeproblem uppstår. Genom olika verksamheter har olämpliga bilförare stoppats vid så kallade alkobommar.Vid årsmötet var det Erling Thelander som höll i trådarna och till förhandlingsledare valdes Ronny Johansson, Osby. Han var regionens representant. Till ordförande inom avdelningen omvaldes Erling Thelander. Övriga ledamöter i styrelsen Margaret Roskvist och Vera Thelander omvaldes. Kvarvarande i styrelsen är Thord Karlsson. Dessutom valdes representanter till regionen och förbundet. Ronny Johansson tackades för sin medverkan med en bukett vårblommor. Bengt Arne Nilsson, Bjärnum tilldelades Veteranmärket för 50 års medlemskap inom MHF.

Det serverades semlor vid MHF:s årsmöte.

Erling Thelander informerade om aktuella lokala och regionala verksamheter inom MHF. Avdelningens 60 verksamhetsår firas nästa år. Årsmötet avslutades med gemytligt samkväm med traditionell fastlagsbulle.

 

Top