Anmälan till fiber snart i ”mål”

 

 

VITTSJÖ. Telia anordnade på onsdagen ”öppet hus” i Vittsjö församlingshem. En lagom ström av intresserade passade på att ställa sina frågor. Flera bestämde sig också för Telias erbjudande under kvällen. Kim Ljungbeck kundansvarig på Telia, berättade att just nu har 30% av de aktuella 588 aktuella hushållen tecknat sig för fiber hos Telia. Därutöver kommer naturligtvis de som bestämmer sig under kvällen.

-Vid infomötet berättade ni att målet var 40% men att ni avsåg att starta projektet redan med ca 35 % av hushållen, gäller detta fortfarande?

- Naturligtvis är det så, säger Kim. Som det ser ut just nu tror jag vi kommer att nå minst 40%. Det är ju dessutom fram till den 21 februari man kan anmäla sig för att få förmånserbjudandet, avslutar Kim Ljungbeck.

Sebastian Porle, även han kundansvarig på Telia, var inte heller han orolig för att nå målet med 40%.

-Jag har besökt en hel del kunder i Vittsjö som verkar ordentligt intresserade men vill avvakta. Några av dessa har varit här ikväll och bestämt sig.

-Förutom Telia finns Bredbandsbolaget/Telenor och även kommunen som erbjuder fibertjänster. Kommer ni att vid grävning samarbeta med era ”konkurrenter” i detta?

-Detta vet jag inte, mycket hänger säkert på just kommunen. Vid infomötet den 23 januari framkom oro över att just Hässleholm kommuns handläggningstider skulle kunna kunna försena hela projektet. I skrivande stund vet vi inte mer i detta men kommer att återkomma efter intervju med ansvariga vid kommunen.

frilagt.se skriver Berit Öhnell om problemen Telenor drabbats av. Efter denna artikel finns även en artikel där Alliansen säger sig vilja finna en lösning för Telenor.

Top