Lastbil väjde mellan Vittsjö och Emmaljunga

 

VITTSJÖ. Den reglementsenligt långa lastbilen lade sig behagfullt på sidan vid Kyrkehåla i Havraljunga. Lastbilen kom norrifrån på väg 117 och föraren uppgav för polisen att han fått möte i kurvan och valde avåkning före frontalkrock! Den engelsktalande föraren med svenskregistrerad bil klarade sig utan skador vilket ambulanspersonal konstaterade.

Denna lastbil avslutade färden här.

Vägen vid olyckan har en lång kurva med förhållandevis ganska goda siktförhållanden men med lagstadgad hastighet rullar fordonen tämligen snabbt. Terrängen utanför körbanan är sluttande och börjar de gå utför är riktningen ganska given! Fordonen var lastat med slakteriavfall medan annan uppgift angav last av kött! Vid avåkningen var det inga kraftiga träd utan endast björkar under uppväxt.

Lastbilen plöjde upp en försvarlig hög med jord.

Vid olyckstillfället hade inte arbetsresorna kommit i gång vid 15 tiden men det blev dock köbildning vid polisens dirigering. Bärgnings- och räddningsfordon fanns intill varför framkomligheten var begränsad vid Kyrkehåla. Räddningspersonal uppskattade att cirka 200 liter diesel hade läckt ut. Marken kommer snarast att saneras för att få bort miljöskadan.

Saneringen för utrunnen dieselolja har markerats.

Bärgningen kommer att ta lång tid i anspråk då hela vägbanan måste stängas av men reservväg finns via Björstorp och Emmaljunga. 

Top