SKOGSKÖRNING VID MUSEET I BJÄRNUM

 

BJÄRNUM. De snötäckta boklöven i bokskogen intill museet i Bjärnum var platsen för hästar i skogen. Så var det när JUF distriktet arrangerade hästens och kuskens dag i skogen. Utöver olika tävlingsmoment med hästen var det också poängberäkning angående vänskapen och skötsel av dragaren. Intresset för dagen var ganska klent från besökarnas sida. Funktionärers antal överskred nog besökarnas antal.

Med hjälp av timmersax kommer virket på rätt plats på lunningkälken.

Området i bokskogen var tämligen vindstilla men det hindrade inte en bitande kyla att göra sig hemmastadd. Den som kände kylans intrång kunde ganska lätt bota detta. Backe upp och backe ner i den kuperade terrängen var värmealstrande. 
De olika tävlingsmomenten var indelade i fem stationer med olika moment. Kontroll blev det av kuskens handhavande med sin dragare. Det gällde selens rätta passform och det gällde att få in hästen mellan skaklarna och rätt förankring i selen. Allt skulle ske så skonsamt som möjligt för hästen.

Anna-Karin Andersson, Laholm lastar timmer för kortare transport.

Ett moment var att kryssa fram dragare i en serpentinbana. Kanske inte det lättaste då vagnen var försedd med dubbel boggi. Dessutom skulle hästen stå absolut stilla ett visst antal sekunder i både uppför och nerför backe. Framkört virke skulle lastas på vagn eller lunningkälke (enkel kälke). Det rätta handhavandet av virket kontrollerades. Efter en kortare tur skulle virket lastas av och läggas i en prydlig lava i en lika prydlig bunt med rotändarna utan för långa avstånd vid sågytan. Virket skulle förankras med länk och björnbindsle. Synpunkt framkom om det inte var enklare att spänna mot sig än spänna från sig!

Det fanns inte många millimeter till godo vid serpentinkörningen.

Långvirke skulle transporteras med länkens ögla som bindsle. Under respektive moment fick inte några moment utföras för att lägga till rätta!

På nästan plan mark skulle ekipaget stå absolut stilla i 20 sekunder.

Deltagande ekipage kom från Vittsjö, Grimeton, Olofström, Smålandsstenar, Laholm och Unnaryd. Som framgår var Småland mest representerat bland de tävlande.
Liknande tävlingar i skog med häst har pågått i flera år bakåt men numera med mer teknisk utrustning. Det är för traditionens vikt bra att sådana tävlingar ordnas och kanske kommer allmänhetens intresse att öka efter hand.

Helena och Sigvard Gustavsson på väg till nästa tävlingsmoment.

Resultatet blev att Andres Holmberg, Smålandsstenar segrade med hästen Atlas. På andra plats kom Sigvard Gustavsson, Vittsjö med hästen Torp-Tak och trea blev också Sigvard Gustavsson nu med hästen Torp-Tum. Sammanlagt var det åtta ekipage som deltog i JUF:s distriktstävling i Bjärnum.

Top